Işıl Ünal

716

Işıl Ünal, lisans öğrenimini Hacettepe Üniversitesi Ekonomi Bölümünde tamamladı, yüksek lisans derecesini AİTİA’dan istatistik alanında aldı. Ünal, doktorasını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’de eğitim bilimleri (EYTEP) alanında tamamlayarak 1987 yılında bu alanda “doktor” unvanını kazandı. Yazar, doçentlik çalışmalarını eğitim ekonomisi ve planlaması alanında yürüterek 1990 yılında tamamladı ve profesörlüğe de yine aynı alanda yaptığı çalışmalarla 1997 yılında atandı. Prof. Dr. Ünal, Ocak 2017’ye kadar Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde (Eğitim Yönetimi ve Politikası Bölümü) öğretim üyesi olarak çalıştı.

Akademik çalışmalarını daha çok eğitim ekonomisi, eğitim politikası, eğitim ekonomi politiği, öğretmen yetiştirme, eğitim bilimleri felsefesi ve eğitimde toplumsal cinsiyet konularında yoğunlaştıran yazarın ilk kitabı “Eğitim ve Yetiştirme Ekonomisi”dir. Ünal, “Eğitim Sosyolojisi”, “Eğitimde Toplumsal Ayrışma” ve “Türkiye’de Eğitim Bilimci Olmak: Bir Kimlik Araştırması” adlı kitapların yazarları arasındadır. Yazarın, eğitim bilimleriyle ilgili çeşitli derleme kitaplarda bölümleri yer almakta, çok sayıda yayımlanmış ve yayımlanmamış bildirileri ve yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.

11. 01. 2016 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan, “Bu Suça Ortak Olmayacağız!” başlığını taşıyan ve kamuoyunda kısaca “barış bildirisi” olarak anılan bildiriye imza attığı için 06. 01. 2017 tarihli 679 sayılı KHK ile Prof. Dr. L. Işıl Ünal’ın üniversitedeki görevine son verildi. Prof. Dr. Ünal, 2016-2017 öğretim yılı Bahar döneminden itibaren Ankara Dayanışma Akademisinde ders vermeye başladı. Eğitim ekonomi politiği, eğitimde toplumsal cinsiyet, özgürleşimci eğitim ve araştırma yöntemleri gibi konulardaki akademik çalışmalarını ADA ve diğer dayanışma akademilerinde sürdürmektedir.