Yönetim Kurulu

Sema Bayraktar Tür

Ülker Sözen

İrfan Keşoğlu

Kuvvet Lordoğlu

Doğan Emrah Zıraman

Pelin Yalçınoğlu

Süleyman Ulutürk