Yönetim – Denetim

Yönetim Kurulu

Sema Bayraktar Tür
Ülker Sözen
İrfan Keşoğlu
Kuvvet Lordoğlu
Doğan Emrah Zıraman
Pelin Yalçınoğlu
Süleyman Ulutürk

 

Denetim Kurulu

Derya Keskin
Zelal Fahrioğlu
Nuray Türkmen