Ayşe Durakbaşa

692

Born in 1961, İskenderun, Turkey; mother of two sons. After obtaining the B.A and M.A degrees in Sociology at Boğaziçi University, İstanbul, she went to U.K. for her doctorate study and acquired her PHD in Sociology in 1993 from Essex University. Her doctorate thesis, “Reappraisal of Halide Edib for a Critique of Turkish Modernization” was published in Turkish, with the title “ Halide Edib-Türk Modernleşmesi ve Feminizm” by İletişim, in 2000. She worked at Mimar Sinan University, Sociology Department till 2002, and in Muğla University in the years 2002-2008. In the years between 2009 and 2016, she worked in Marmara University Sociology Deparment and asked for retirement in 2016. After retirement, she taught courses at the Social History Department in Vienna University, in the winter term in 2017. In between 1November, 2020- 1 November 2021, she was a visiting scholar at Philipps Marburg University, where she taught two courses  in the spring term in the Center of Near and Middle Eastern Studies. At present, she is an independent scholar and continues her academic work in her areas of specialization, namely, history of Turkish modernization, gender and women’s studies, oral history, social history, women’s history. She has published both in Turkish and English in the mentioned areas. She also continues her voluntary work in the NGO’s, in the Women’s Library and Information Center Foundation, in BİRARADA Science, Education, Research and Solidarity Association and in TOCİKAD, Gender and Women’s Studies Association.

1961 İskenderun doğumlu, iki çocuk annesidir. Sosyoloji alanında Lisans derecesini ve Yüksek Lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi’nde aldıktan sonra, doktora eğitimi için İngiltere’ye gitti ve aynı alanda doktora derecesini 1993 yılında Essex Üniversitesi’nden aldı. Doktora tezi, Türkçe’de Halide Edib- Türk Modernleşmesi ve Feminizm başlığıyla, İletişim yayınları tarafından yayınlanmıştır (2000). 2002 yılına kadar Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde, 2008 yılı sonuna kadar Muğla Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde çalıştı. 2009-2016 yılları arasında Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak çalıştı. 20 Aralık 2016 tarihinde bu kurumdan emekli oldu. Emekli olduktan sonra 2017 yılında Viyana Üniversitesi Sosyal Tarih Bölümünde ders verdi. 1 Kasım 2020-1 Kasım 2021 tarihleri arasında Almanya’da Philipps Marburg Üniversitesi Yakın ve Ortadoğu Araştırmaları Merkezi’nde konuk araştırmacı olarak dersler verdi. Halen bağımsız araştırmacı-yazar olarak akademik çalışmalarını sürdürmektedir. Türkiye’de modernleşme tarihi, toplumsal cinsiyet ve kadın çalışmaları, sözlü tarih, sosyal tarih, kadınların tarihi alanında araştırmalar yürütmüş; Türkçe ve İngilizce dillerinde çok sayıda makale yayınlamıştır. Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı’nın kuruluş yıllarında Vakıf Genel Kurul üyesi olarak görev almıştır; sivil toplum örgütlerindeki çalışmalarını BİRARADA Bilim Sanat Eğitim Araştırma ve Dayanışma Derneği ve TOCİKAD-Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Derneği’nde sürdürmektedir.