Hakan Altun

630

Hakan Altun is a theatre director and scholar who received his Ph.D. in Theatre Studies at Ankara University. He was an Assistant Professor at Mersin University before being expelled from his position for being a member of Academics for Peace. Currently, he works as a researcher/lecturer at Goethe University as a postdoctoral scholar.

ODTÜ Biyoloji Bölümü’nden çapraz geçis yaparak DTCF Tiyatro Bölümünde Lisans Yüksek Lisans ve Doktorasını tamamladı. Sanatsal çalışmalarını, ağırlıklı olarak Yeraltı Tiyatro Kolektifinde sürdürdü. Mersin Üniversitesi Tiyatro bölümünde ve ardından Sinema Bölümünde öğretim elemanı olarak çalıştı. Barış Akademisyeni olması hasebiyle görevine son verildikten sonra akademinin yeni güzergahlarını çeşitli Dayanışma Akademileri pratiklerinde deneyimledi. Halihazırda çalışmalarını Goethe Üniversitesi Tiyaro Bölümünde doktora sonrası araştırmacı olarak sürdürmekte.