Lülüfer Körükmez

736

She received his Master’s and Doctorate degrees from Ege University, Department of Sociology.She worked as a Research Assistant and Assistant Professor in the same department until she was dismissed for signing Peace Petition in 2017. After her dismissal, she worked for the Human Rights Foundation of Turkey for four years as a researcher in the working group called TİHV Academy.Her doctoral thesis was about the labor migration from Armenia to Turkey after the dissolution of the Soviet Union. She has research and publications on international migration, gender and human rights.

Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde aldı. 2017 yılında barış imzacısı olması sebebiyle ihraç edilene kadar, aynı bölümde Araştırma Görevlisi ve Yardımcı Doçent olarak çalıştı. İhraç edildikten sonra dört yıl Türkiye İnsan Hakları Vakfı’nda, TİHV Akademi isimli çalışma grubu içinde araştırmacı olarak yer aldı. Doktora tezi, Sovyetlerin dağılmasının ardından Ermenistan’dan Türkiye’ye doğru gerçekleşen işgücü göçünü konu alıyordu. Uluslararası göç, toplumsal cinsiyet ve insan hakları konularında çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.