Özlem Köseoğlu Örnek

661

After graduating from Hacettepe University Nursing department, she worked in England for more than a year. Later, she did her master’s and doctorate degree in the field of Public Health Nursing affiliated to Istanbul University. She worked as a clinical registered nurse in different departments such as intensive care, emergency, infection diseases at hospitals. Between 2013-2019, she worked as an assistant professor in the Department of Nursing at Istanbul Bilgi University. At the same time, she worked as a consultant in the field of occupational health in the textile factory. She has been working at the Institute of Occupational, Social and Environmental Health affiliated to Ludwig Maximilian University Hospital since 2019.

Her fields of work can be listed as public health, occupational health, school health, environmental health and specifically stigma and discrimination against HIV-positive people.

Hacette Üniversitesi Hemşirelik bölümünden mezun olduktan sonra bir yıldan fazla İngiltere’de çalıştı. Daha sonra, İstanbul Üniversitesi Halk Sağlığı Hemşireliği alanında yüksek lisans ve doktora yaptı. Hastanelerin yoğun bakım, acil servis, enfeksiyon hastalıkları gibi farklı bölümlerinde klinik hemşiresi olarak çalıştı. 2013-2019 yılları İstanbul Bilgi Üniversitesi Hemşirelik bölümünde yardımcı doçent olarak çalıştı. Aynı zamanda tekstil fabrikasında işçi sağlığı alanında danışmanlık yaptı. 2019 yılından beri Ludwig Maximilian Üniversitesi Hastanesi’ne bağlı İş, Sosyal ve Çevre Sağlığı Ensititüsü’nde çalışmaya devam ediyor. Çalışma alanları halk sağlığı, işçi sağlığı, okul sağlığı, çevre sağlığı ve spesifik olarak HIV pozitif insanlara karşı stigma ve ayrımcılık olarak sıralanabilir.