Seçkin Özsoy

720

Seckin Ozsoy graduated with a B.A. from Ankara University, Faculty of Educational Sciences in 1983. From 1983 to 1994, he worked as an educational consultant for institutions operating under the Ministry of Education. In 2002, he completed his doctorate dissertation entitled as “Problematic of Equality and Equity in Higher Education: An Analysis of Financial Structure of Higher Education in Turkey”. Since 1994, Ozsoy has been a faculty member at Ankara University, Faculty of Educational Sciences. He offers undergraduate and graduate level courses such as “Foundations of Educational Sciences”, “Political Analyses of Education”, “Education in Political Theories”, “Philosophy of Educational Sciences, Political Philosophy of Education, and “Educational Economics”. Özsoy is the author of books titled “Social Segregation in Education”, “Philosophy of Educational Sciences”, “Being an Educational Scientist in Turkey” and “Problematic of Equality and Equity in Higher Education”.

Seçkin Özsoy, lisans ve lisansüstü öğrenimini Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde tamamladı. Eğitim Ekonomisi ve Planlaması alanında 2002 yılında doktora derecesini alan yazar, aynı fakültede 2006 yılından itibaren yardımcı doçent, 2012 yılından 2017 yılına dek doçent olarak görev yaptı. Lisans ve lisansüstü düzeyde, “Eğitim Ekonomisi”, “Eleştirel Eğitim Düşünürleri”, “Eğitime Eleştirel Yaklaşımlar”, “Eğitimin Politik Analizi”, “Siyaset Kuramlarında Eğitim”, “Eğitimin Siyasal Felsefesi”, “Eğitim Bilimleri Felsefesi” gibi dersler veren Özsoy, “Yükseköğretimde Hakkaniyet ve Eşitlik Sorunsalı” adlı kitabın yazarıdır, ayrıca “Eğitim Bilimleri Felsefesi”, “Eğitimde Toplumsal Ayrışma” ve “Türkiye’de Eğitim Bilimci Olmak: Bir Kimlik Araştırması” adlı kitapların yazarları arasındadır. “Bu Suça Ortak Olmayacağız” başlıklı bildiriye imza atan bir barış akademisyeni olarak 07 Şubat 2017 tarih ve 686 sayılı KHK ile üniversitedeki görevine son verilen Özsoy, “Eğitimin Siyasal Felsefesi”, “Eğitim Ekonomi Politiği”, “Eğitim Bilimleri Felsefesi” alanlarındaki akademik çalışmalarını “Ankara Dayanışma Akademisi”nde sürdürmektedir.