Selim Temo Ergül

634

Selim Temo Ergül received his BA degree from Ankara University Ethnology department and completed his PhD titled Rural in Turkish Literature at Bilkent University, Department of Turkish Literature. He works on Kurdish literature, Turkish literature, comperative literature and history of Khorasani Kurds, space, creation, aesthetics and tradition. Ergül who worked at Paul Valéry Universitesi between 2020-2021, still lives in Paris.

Selim Temo Ergül, lisans derecesini Ankara Üniversitesi Etnoloji bölümünde tamamladıktan sonra Türk Şiirinde Taşra başlıklı doktora tezini Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı bölümünden almıştır. Kürt ve Türk edebiyatları ile karşılaştırmalı edebiyat, Horasan Kürtleri tarihi ve edebiyatı, mekân, yaratım, estetik ve gelenek gibi konulara odaklanmaktadır. 2020-2021 yılları arasında Paul Valéry Üniversitesi’nde çalışan Ergül, halen Paris’te yaşamaktadır.