Sema Bayraktar

739

Sema Bayraktar (Balıkesir, 1970) graduated from Boğaziçi University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration. She completed her MA and PhD degrees in Finance from Drexel University, Philadelphia, USA. After working full-time at Zonguldak Karaelmas University and part-time at different universities between 2001-2006, she started to work at Istanbul Bilgi University as an assistant professor in 2006. She is still working as an academician at Istanbul Bilgi University, Department of Banking and Finance. She has been awarded the title of Associate Professor in 2021. Her research areas are international markets, financial crises, ethics in finance, and risk management. She has publications in national and international peer-reviewed journals. She started her work in NGOs by working at TUSES Foundation for many years, then Food Societies and Cooperatives became her field of interest. She is also one of Peace Academics and has served as the Chairperson of BIRARADA Association between Oct. 2019-Oct. 2021. She is also one of the co-founders of the Green Party in Turkey. Her main ambition is to combine all of the things she has learned from these different groups and be able to contribute to finance discipline from a more holistic and human oriented perspective.

Sema Bayraktar (Balıkesir, 1970) Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden lisans derecesini aldı. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise Drexel University, Philadelphia, Amerika’da Finans alanında tamamladı. 2001-2006 yılları arasında Zonguldak Karaelmas Üniversitesinde tam zamanlı ve farklı üniversitelerde yarı zamanlı olarak çalıştıktan sonra 2006 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesinde yardımcı doçent olarak tam zamanlı olarak çalışmaya başladı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 2021 yılında Doçent Unvanı almaya hak kazanmıştır. İlgi alanları uluslararası piyasalar, finansal krizler, finansta etik, risk yönetimi gibi konulardır. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde çalışmaları yayınlanmıştır. STK’ındaki çalışmalarına uzun yıllar TÜSES Vakfında çalışarak başlamış, sonra Gıda Toplululukları ve Kooperatifler ilgi alanına girmiştir. Barış Akademisyenlerindendir ve Ekim 2019-Ekim 2021 tarihleri ​​arasında BİRARADA Derneği Başkanlığı görevini yürütmüştür. Aynı zamanda Türkiye’de Yeşiller Partisi’nin kurucularından biridir. Bu farklı gruplardan öğrendiklerini bir araya getirerek daha bütüncül ve insan odaklı bir bakış açısıyla finans disiplinine katkıda bulunabilmek ana hedefidir.