Simten Coşar

836

eminist political scientist. Ph.D. in Political Science, Bilkent University; MA, in Political Science, Bilkent University; BA, Political Science & International Relations, Boğaziçi University.  Between 2007 and 2021 she researched and taught courses in University of Pittsburgh, Cornell University, Northern Michigan University in the United States, and at Carleton University, Ottawa, Ontario, Canada. Published on political theory, feminist politics, Turkish intellectual history, history of political thought in Turkey. In the English-speaking and reading world, she is the co-editor of Universities in the Neoliberal Era: Academic Cultures and Critical Perspectives (UK: Palgrave MacMillan, 2017) (with Hakan Ergül), and Silent Violence: Neoliberalism, Islamist Politics and the AKP Years in Turkey (Canada: Red Quill Books, 2012) (with Gamze Yücesan-Özdemir). She translated major texts in social sciences from English to Turkish, and from Turkish to English. Her most recent translation is Handan Çağlayan’s seminal work on Kurdish women’s movement (Women in the Kurdish Movement: Mothers, Comrades, Goddess, Palgrave, Palgrave Macmillan, 2020). She has been conducting research on feminist encounters in the neoliberal academia with a view to autoetnographic extensions. Coşar has been acting as the associate editor of Sampsonia Way magazine.

Feminist siyaset bilimci. Doktora, Siyaset Bilimi, Bilkent Üniversitesi; Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi, Bilkent Üniversitesi; Lisans, Boğaziçi Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü. 2007-2021 yılları arasında ABD’de Pittsburgh Üniversitesi, Cornell Üniversitesi, Northern Michigan Üniversitesinde, Kanada’da Carleton Üniversitesinde araştırma yürüttü ve ders verdi. Siyaset teorisi, feminist politika, Türk entelektüel tarihi, Türkiye’de siyasal düşünce tarihi. Hakan Ergül’le birlikte Universities in the Neoliberal Era: Academic Cultures and Critical Perspectives (UK: Palgrave MacMillan, 2017) ve Gamze Yücesan-Özdemir’le Silent Violence: Neoliberalism, Islamist Politics and the AKP Years in Turkey (Canada: Red Quill Books, 2012); Aylin Özman’la birlikte Milliyetçilik ve Toplumsal Cinsiyet (İstanbul: İletişim, 2015) derledi. İngilizce-Türkçe, Türkçe-İngilizce çevirileri var. En soni Handan Çağlayan’ın Kürt Kadın Hareketi üzerine Analar, Yoldaşlar, Tanrıçalar kitabını İngilizce’ye çevirdi (Palgrave, 2020). Halen neoliberal akademik bilgi üretim süreçlerinde feminist karşılaşmalara bakıyor; birlikte otoetnografinin imkânlarını araştırıyor. Sampsonia Way dergisinin yardımcı editörlüğünü yürütüyor.