Ülkü Güney

716

After receiving Social Pedagogy training in Munich, she worked as a social worker in refugee camps for many years. She then studied Sociology at the University of Hamburg and completed her Master’s at the same university.  Receiving her PhD from Essex University, England, she worked as Assistant Professor in the sociology departments of Maltepe University and Bolu Abant Izzet Baysal University. In 2020 she immigrated to Austria and worked as visiting researcher at different universities in Austria. She is currently working at the Faculty of Educational Sciences at the University of Graz. Her research areas cover international and forced migration, citizenship, nationalism, racism, ethnicity, and cultural studies.

Münih’te Sosyal Pedagoji eğitimi aldıktan sonra uzun yıllar mülteci kamplarında sosyal çalışmacı olarak görev yaptı. Daha sonra Hamburg Üniversitesinde Sosyoloji okudu ve ayni üniversitede Yüksek Lisansını tamamladı. Doktorasını İngiltere, Essex Üniversitesinden aldıktan sonra Maltepe Üniversitesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sosyoloji bölümlerinde Yrd. Doç. Dr. olarak çalıştı. 2020 yılında Avusturya’ya göç etti. İki yıl Avusturya’da farklı üniversitelerde misafir araştırmacı olarak bulundu. Halen Graz Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesinde çalışmakta. Araştırma alanları; uluslararası göç, zorunlu göç, vatandaşlık, milliyetçilik, ırkçılık, etnisite, kimlik ve kültürel çalışmalardır.