Araştırma Yaklaşımı

BİRARADA Enstitüsü’nün Araştırma Faaliyetlerine Yaklaşımı;

BİRARADA Enstitüsü’nde yapılacak araştırmalar, doğanın içinde, onun bir parçası olduğumuz bilinciyle, doğayı anlamak, tüm canlılarla uyumlu bir şekilde yaşamak ve mevcut sorunlara doğa ve toplum yararına bilimsel çözümler üretme sorumluluğu ile yürütülür.

Disiplinlerüstü/ötesi bir yaklaşımla eleştirel, ilişkisel ve bütünsel bilgiyi üretmek amacıyla kolektif bir çabanın ürünü olan araştırmalar ‘’Başka Bir Akademi’’ hedefine hizmet edecek şekilde yapılandırılır.

Başka Bir Akademi’de bilgi üretilirken, tüm toplumun, özellikle de o bilginin etki alanına giren kişilerin yararı gözetilir; bu edimle ilgili daima sorumluluk üstlenilir. Bilgi katılımcı ve eleştirel bir bakış açısıyla üretildiğinde, etki alanındaki kişiler daha büyük fayda görecektir. Bu bağlamda, Başka bir Akademi için katılımcı ve eleştirel/sorgulayıcı yaklaşım olmazsa olmazdır.