Geçmiş Dönem Çalışmalarımız

DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA TASARIMI HAZIRLIK ATÖLYESİ

  1. Hafta: 21 Ocak 2023, Cumartesi, Saat:17:00-19:00 // Ayşe Durakbaşa - Sosyal Bilimlerde Bilimsellik iddiası nasıl temellendirilebilir? - Bu oturumda, "Sosyal bilim araştırmalarında araştırmacının konumu ve politik tutum alışı, Toplumsalın bilgisini üretirken "nesnellik" kriterinden vazgeçmesini gerektirir mi?" sorusu farklı epistemolojik yaklaşımlar çerçevesinde tartışılacak. 2. Hafta: 28 Ocak 2023, Cumartesi, Saat:19:00-21:00 // Nur...

[SÖYLEŞİ] “Medreseleşen Üniversiteler, Mollalaşan Akademisyenler”

16 Eylül 2021, Perşembe günü, saat 20:00'de Prof. Dr. Osman İnci’nin konuşmacı olarak katılacağı ve Prof. Dr. Hilmi Uysal'ın moderatörlüğünü üstlendiği "Medreseleşen Üniversiteler, Mollalaşan Akademisyenler" başlıklı online bir söyleşi düzenlenecektir. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği - Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği - BounAkademi- BİRARADA Derneği - Çukurova Öğretim...

Güz Atölyesi-4: “Teknolojinin Sağladığı İmkanlar, Yarattığı Sorunlar”

Teknolojinin Sağladığı İmkanlar, Yarattığı Sorunlar Duygu Abbasoğlu tarafından modere edilecek, 9 Eylül 2021'de başlayıp 6 hafta sürecek bu atölyede, teknoloji ve teknoloji sonucu toplumdaki dönüşüm, farklı araştırma alanlarından ele alınacaktır. Atölye boyunca her hafta farklı bir konuk davet edilecek ve atölye mümkün olduğunca multidisipliner şekilde gerçekleştirilmeye çalışılacaktır. Atölye Programı: 9 Eylül, Handan...

Güz Atölyesi-3: “Küresel Sorunlara Bütünsel ve İlişkisel Bir Bakış: Yaşamın Kimyası,...

Küresel Sorunlara Bütünsel ve İlişkisel Bir Bakış: Yaşamın Kimyası, Fiziği, Biyolojisi, Sosyolojisi, Sanatı ve Felsefesi Moderatörlüğünü Filiz Arıöz'ün yapacağı, 8 Eylül Çarşamba günü başlayacak, 6 hafta sürecek ve her hafta farklı bir akademisyenin konuk olacağı bu atölyede, temel bilimler, sosyal bilimler, sanat ve felsefe arasındaki ilişkiselliği anlamaya çalışacak ve bu...

Güz Atölyesi-2: “Introduction to the Philosophy of Science and Epistemology: The...

Introduction to the Philosophy of Science and Epistemology: The Remains of the Pandemics In this workshop in which we neither give precedence to philosophy over English nor vice versa, we will be targeting to make an introduction to philosophy by occupying ourselves with the philosophical literature produced in the English-speaking...

Güz Atölyesi-1: “Bilimsel Nesnelliği Toplumun Aynasında Yeniden Seyretmek: Pandemi Üzerine Mülahazalar”

Bilimsel Nesnelliği Toplumun Aynasında Yeniden Seyretmek: Pandemi Üzerine Mülahazalar 6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak ve 6 hafta sürecek bu atölye kapsamında, ilk üç hafta boyunca “bilimsel kesinlik” ve “nesnellik” kavramlarını tartışmaya açacak, bunun için de bilim felsefesinin bilimi idealize edilmiş bir uğraş olarak gören filozoflarının temel metinlerine odaklanacağız. Toplumsal üretim...

Veriden Analize SPSS ile İstatistik

Atölyenin amacı Bu atölye, nicel araştırma süreçlerinde veriden başlayıp, analizle sonuçlanan yolculukta; istatistiğin ürettiği doğru bilgileri ulaştırma, hangi durum ve koşullarda hangi testin yapılması gerektiği ve sonuçların yorumlanması hususlarında “açık” ve “anlaşılır” bir dille yöntem olarak istatistiğe odaklanacaktır. Bu atölye istatistiksel testlere (hipotez testlerine) ve bu testlerin etki katsayılarına (effect...

Covid-19 Sürecinde İktidar, Gözetim ve Direniş Pratikleri

Atölyenin amacı ''Covid-19 Sürecinde İktidar, Gözetim ve Direniş Pratikleri'' isimli atölyemizde, Covid-19 pandemisi süresince devletlerin otoriterleşmesi ve yurttaşların yaşadığı hak ihlalleri üzerine katılımcılarla birlikte düşünmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Covid-19 pandemisi sürerken Türkiye’de ve dünyada iktidar pratikleri ve devletlerin otoriterleşmesi ele alınacaktır. Ayrıca yine bu süreçte otoriterleşme eğilimlerine paralel olarak gelişen direnme...

Yaşlı, Yaşlısınız, Yaşlıyız; Pandemide Yaşlanmayı Hatırlamak

Atölyenin amacı ''Yaşlı, Yaşlısınız, Yaşlıyız; Pandemide Yaşlanmayı Hatırlamak'' isimli atölyemizde, Covid-19 Pandemisiyle beraber öncesinde kamusal olarak pek tartışılmayan hatta görmezden gelinen yaşlılık, ne yazık ki yaşçı söylem ve sosyal politikalarla gündemimizde yer almaya başladı. Covid-19 salgınının yaygınlığından yaşlıların sorumlu tutulması, yaşa dayalı sokağa çıkma yasaklarının uygulanması yaşçı söylem ve politikalara örnek...

Pandeminin Dönüştürdüğü Hayat

Atölyenin amacı “Pandeminin Dönüştürdüğü Hayat'' isimli atölye çalışmasında, Covid-19 Pandemisinin, akıl ve ruh sağlığımıza, ekolojik sisteme ve gıdalarımız üzerine etkilerini, yarattığı etik sorunları, konunun uzmanları ile konuşup tartışacağız. Tarihe kısa bir yolculuk yapıp geçmişte yaşanmış salgın hastalıklara daha yakından bakacak, geçmişte ve günümüzde bu salgınların ortaya çıkışına ilişkin safsata ve komplo teorileri...

Kesişimler: Pandemiye Emek-Bakım Ekseninden Bakmak

Atölyenin amacı “Kesişimler: Pandemiye Emek-Bakım Ekseninden Bakmak” isimli atölyemizde pandeminin yaşamımıza olan etkilerine emek ve bakım merkezli kapsayıcı bir perspektiften yaklaşmayı planlıyoruz. Sizleri her hafta salı günleri, Saat 19:30'da yapılacak ve 6 hafta sürecek atölye çalışmamıza bekliyoruz. Atölyelerimize her hafta o haftanın konusu ile ilgili, sahada çalışmalar yapan bir tohum vakfı,...

Arzu, Yabancılaşma ve Özgürlük

Atölyenin Amacı BİRARADA Derneği-FES (Friedrich Ebert Stıftung) Projesi kapsamında gerçekleştirilecek ''Arzu, Yabancılaşma ve Özgürlük'' isimli atölyemizde odaklanacağımız temel soru, özgürleşme ve kendi doğasına yabancılaşma seçenekleri arasına sıkışan insanın arzulayan bir varlık olarak fotoğrafını netleştirmeye çalışmaktan ibaret olacaktır. Metafiziksel anlamıyla özgürlüğün toplumsal olarak büründüğü görünüm demokrasi ise, ilerleyen haftalar boyunca sürekli...

Teknolojik Çağ’da Pandemi

Atölyenin Amacı İnsanın ekosistemdeki yerine evrimsel ve kültürel geçmişi üzerinden disiplinlerarası bir yaklaşımla bakmak ve COVID-19 Pandemisi sürecinde yaşananları bu bakış açısı ile tartışmaya açmaktır. Atölye Yürütücüleri Filiz Arıöz Duygu Abbasoğlu

“Füsun Üstel ve Tuna Altınel için Kartpostal Tasarlıyoruz ve Okuma Etkinliği...

“Füsun Üstel ve Tuna Altınel için Kartpostal Tasarlıyoruz ve Okuma Etkinliği Yapıyoruz”

Gezici Akademi’den “Dışarıda/İçeride Çok Araçlı Atölye Çalışması”

Karşıt ve ilişkisel kavramlar üzerinden drama, fotoğraf, film, yazın, senaryo gibi araçların birini veya bir kaçının kullanılarak, tüm katılımcıların etkin olarak katılacağı ve grup olarak üretiminde bulunacakları iki gün sürecek bir atölye çalışması şeklindedir. Ayrıca bu atölye farklı temalarla gelecek dönemde de sürdürmeyi planladığımız çalışmaların ilki olacaktır.

Bülent Şık: “Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikayeler” kitap söyleşisi

12 Aralık 2020 Saat 15:00'de Bülent Şık ile Çevrimiçi Sohbetimize Davetlisiniz. ‘’Bizi Yeryüzüne Bağlayan Hikayeler’’ isimli kitabı, Covid-19 Salgını ve gıda güvenliği konularında sohbet edeceğiz.  

Covid 19

Kurucu Üyemiz Lütfiye Bozdağ pandemi süresince üniversitelerin aldığı tedbirleri eleştirel bir gözle yorumluyor. Bir de bu açıdan bakın... https://www.youtube.com/watch?v=4mXhHeqEYlE

Özlem Şendeniz: ”Kim Bu Lazlar? Laz Kimliği ve Sanal Mekanda Lazca” kitap söyleşisi

14 Kasım 2020 Cumartesi Saat:15.00'de üyemiz, sevgili Özlem Şendeniz'in ''Kim Bu Lazlar? Laz Kimliği ve Sanal Mekanda Lazca'' isimli kitabı üzerine sohbet etmek için çevrimiçi olarak toplanıyoruz.

Özgürlük ve Demokrasiyi Felsefeyle Düşünmek

Atölyenin amacı Düzenlenmesi planlanan atölye çalışmasının amacı 8 haftaya yayılacak olan felsefi metin okumaları sonucunda çoğulcu ve demokratik bir toplumsal hayatın Türkiye ve dünya çapında gördüğü zararı tanzim etmek üzere felsefenin yapacağı olası katkıyı tartışmaktır. Ülkedeki kadın cinayetlerini önemsiz göstermeye çalışan bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan doğa ile...

Ekosistemdeki Yerimiz; Covid-19 Pandemisi’ni Geçmişte Yaşanan Krizler Üzerinden Değerlendirmek

Atölyenin amacı Bu atölyenin amacı, insanın geçmişten bugüne yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel olan ekolojik krizlerdeki rolünü tartışmaya açmaktır. Bu atölye sürecinde, insanın ekosistem içindeki yerinin ve etkilerinin neler olduğu evrimin bize öğrettikleri üzerinden tartışılacak. Geçmişte yaşanmış krizler ve topluma yansımaları üzerinde durulacak. Bu krizlerden çıkışta bilimin etkisi nasıl olmuştur....

Türkiye Cumhuriyeti’nde Demokrasinin Gelişim Sürecinde Kurumların Rolü (Erken Cumhuriyet Dönemi’nden Günümüze)

Atölyenin amacı Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemiyle başlayan ve günümüze değin yerleşmeye çalışan demokrasi kültürünün eksik ve aksak ilerleyişinde kurumların rolünün ayrıca bu kurumların yaşanmakta olan pandemi krizindeki tutumlarının irdelenmesi amaçlanmaktadır. Medya, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Yargı kurumları ve darbeler, Yönetim merkezi olarak Ankara'nın tarihsel dönüşümü, Uluslararası ilişkilerde Sovyetler Birliği ile...

Bu sayfa özgür yazılım araçlarıyla tasarlanmış ve IKONX güvencesiyle işletilmektedir.