Covid-19 Sürecinde İktidar, Gözetim ve Direniş Pratikleri

Atölyenin amacı ''Covid-19 Sürecinde İktidar, Gözetim ve Direniş Pratikleri'' isimli atölyemizde, Covid-19 pandemisi süresince devletlerin otoriterleşmesi ve yurttaşların yaşadığı hak ihlalleri üzerine katılımcılarla birlikte düşünmek amaçlanmaktadır....

Yaşlı, Yaşlısınız, Yaşlıyız; Pandemide Yaşlanmayı Hatırlamak

Atölyenin amacı ''Yaşlı, Yaşlısınız, Yaşlıyız; Pandemide Yaşlanmayı Hatırlamak'' isimli atölyemizde, Covid-19 Pandemisiyle beraber öncesinde kamusal olarak pek tartışılmayan hatta görmezden gelinen yaşlılık, ne yazık ki yaşçı...

Pandeminin Dönüştürdüğü Hayat

Atölyenin amacı “Pandeminin Dönüştürdüğü Hayat'' isimli atölye çalışmasında, Covid-19 Pandemisinin, akıl ve ruh sağlığımıza, ekolojik sisteme ve gıdalarımız üzerine etkilerini, yarattığı etik sorunları, konunun uzmanları ile konuşup...

Kesişimler: Pandemiye Emek-Bakım Ekseninden Bakmak

Atölyenin amacı “Kesişimler: Pandemiye Emek-Bakım Ekseninden Bakmak” isimli atölyemizde pandeminin yaşamımıza olan etkilerine emek ve bakım merkezli kapsayıcı bir perspektiften yaklaşmayı planlıyoruz. Sizleri her hafta...

Arzu, Yabancılaşma ve Özgürlük

Atölyenin Amacı BİRARADA Derneği-FES (Friedrich Ebert Stıftung) Projesi kapsamında gerçekleştirilecek ''Arzu, Yabancılaşma ve Özgürlük'' isimli atölyemizde odaklanacağımız temel soru, özgürleşme ve kendi doğasına yabancılaşma seçenekleri...

Teknolojik Çağ’da Pandemi

Atölyenin Amacı İnsanın ekosistemdeki yerine evrimsel ve kültürel geçmişi üzerinden disiplinlerarası bir yaklaşımla bakmak ve COVID-19 Pandemisi sürecinde yaşananları bu bakış açısı ile tartışmaya açmaktır. Atölye...

“Füsun Üstel ve Tuna Altınel için Kartpostal Tasarlıyoruz ve Okuma Etkinliği...

“Füsun Üstel ve Tuna Altınel için Kartpostal Tasarlıyoruz ve Okuma Etkinliği Yapıyoruz”

Gezici Akademi’den “Dışarıda/İçeride Çok Araçlı Atölye Çalışması”

Karşıt ve ilişkisel kavramlar üzerinden drama, fotoğraf, film, yazın, senaryo gibi araçların birini veya bir kaçının kullanılarak, tüm katılımcıların etkin olarak katılacağı ve grup...

Özgürlük ve Demokrasiyi Felsefeyle Düşünmek

Atölyenin amacı Düzenlenmesi planlanan atölye çalışmasının amacı 8 haftaya yayılacak olan felsefi metin okumaları sonucunda çoğulcu ve demokratik bir toplumsal hayatın Türkiye ve dünya çapında...

Ekosistemdeki Yerimiz; Covid-19 Pandemisi’ni Geçmişte Yaşanan Krizler Üzerinden Değerlendirmek

Atölyenin amacı Bu atölyenin amacı, insanın geçmişten bugüne yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel olan ekolojik krizlerdeki rolünü tartışmaya açmaktır. Bu atölye sürecinde, insanın ekosistem içindeki...