BirAraDa Kuruluş Öyküsü

BİRARADA (Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma Derneği), toplum ve doğa yararına eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek, sanatsal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirmek, yürütülmekte olan etkinlikleri desteklemek, benzer amaçlara sahip kişi ve kurumlarla dayanışmak ve var olan dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kurulmuştur. Cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı, etnik, sınıfsal, inançsal, yaşla ve engellilikle ilgili her türlü ayrımcılığı ve şiddeti reddeder. Laik, eşitlikçi, özgürlükçü değerler ve bilimin evrensel ilkeleri doğrultusunda eleştirel bilgi üretimini, bilgiye kolay ve eşit olanaklarla erişimi destekler ve akademik özgürlüklerin her koşulda korunmasını amaçlar.

Dayanışma Akademileri Koordinasyonu (DAK), en son yaptığı toplantıda organize olmak için bir merkez/ofis açılması ve dayanışma akademileri koordinasyonunun daha etkili yürütülmesi için bir sekretarya oluşturulması gibi konuları tartışmış ve bunun yapılacak çalıştayda kararlaştırılmasını önermişti. 28-29 Nisan 2018 tarihinde Dayanışma Akademileri 4. Çalıştayı yapıldı. Çalıştayda bu ve benzeri konular üzerinde etraflıca konuştuk ve arşiv oluşturma, çalışma grupları kurup araştırmalar yapma gibi başlıklarda kararlar aldık. Ayrıca çalıştayda Dayanışma Akademileri’nin tümünün birlikte, bağımsız çalışmalar üretebileceği ve Türkiye genelinden üyeleri olabilecek bir dernek kurma fikri üzerine de uzunca tartıştık. Neticede hep birlikte çalışmalara başlamaya karar verdik.

İzmir Aliağa’da yapılan 4. Çalıştaya da destek olan Civil Rights Defenders (CRD) Türkiye temsilcisi SinanGökçen de DAK Çalışmaları/Ofisi için bir yıllık fon verebileceklerini belirtti ve sorularımızı yanıtladı. Bu çerçevede, çalıştayda iki kişiden oluşan sekretarya (Pelin Tuştaş ve Emine Sevim) ve sekretarya görev tanımını belirlemek üzere bir çalışma grubu oluşturuldu. Sonraki bir hafta içinde sekretarya görev tanımı belirlendi, çalıştay raporları hazırlanıp paylaşıldı, CRD temsilcisi Sinan Bey ile görüşmelere de başlandı (sekretarya görev tanımı, çalıştayın her gününe ait raporlar ile çalıştay boyunca alınan kararların tümü ve Sinan Gökçen’e gönderilen metinlerin ve yapılan görüşmelerin tümü mail gruplarımızda da paylaşıldı).

Tüm bu süreç boyunca her görüşmemizde Sinan Gökçen, tüzel kişilik olmadan da CRD desteğini alabileceğimizi ancak çalıştayda da vurguladığı üzere bunu geçici bir çözüm olarak görüp kurumsallaşma yoluna gitmemiz gerektiğini vurguluyordu. Nitekim DAK olarak CRD’ye önerdiğimiz bütçe onaylandıktan sonra protokol hazırlamak vs. için bir tüzel kişiliğin gerektiğini belirttiler. Bunun üzerine 21.07.2018 günü ‘DAK Ofis’ gündemi ile bir toplantı gerçekleştirildi. Bu toplantıda, İstanbul’da ilgilenebilecek kişilerin organize olarak bir dernek kurmasına karar verildi. Aynı toplantının hemen sonrasından başlayarak Kampüssüzler ve İstanbul’dan arkadaşlarımız, bir hafta içinde geçici yönetim kurulunda yer alabilecek ve hızlıca organize olabilecek kişilerle görüşmelere başladılar. Bu esnada kurulacak derneğin ismine karar vermek için mail gruplarına hem DAK toplantı raporu gönderildi hem de isim önerme çağrısı yapıldı. Kısa zamanda karar vermemiz gereken isme Mersin’den çok güzel bir öneri geldi: BİR-ARA-DA Bu güzel isim neredeyse hemen kabul gördü. Bunun yanı sıra DAK Ofis için yer bakmaya başladık ve yine çok kısa bir süre içinde Kampüssüzler’den arkadaşlarımızın aracılığı ile Kimya Mühendisleri Odası’nın (KMO) eski yeri aynı zamanda da taşınmazı olan dairenin boş olduğunu öğrendik. Hemen görüşmelere başladık. Bir yandan da dernek kurmak için geçici yönetim kurulunda yer alan arkadaşlarımız bir grup kurarak, evraklar ve gerekli işlemler için çalışmaya başladı.

Derneğin kurulması için gerekli bürokratik ve resmi işlemler neredeyse bir hafta bile geçmeden hazır hale getirildi. Bir yandan geçici yönetim kurulunda bulunan yedi kişinin evrakları toparlanırken diğer yandan da arkadaşlarımız tüzük hazırlamaya koyuldular. Bu arada 28.07.2018 günü de KMO ile 1 yıllık kira kontratı yaparak derneğin ofisini de kiralamış olduk.

Sonuç olarak 31.07.2018 günü İstanbul İl Dernekler Müdürlüğü’ne birlikte giderek dernek başvurumuzu resmi olarak yaptık. Dernek tüzüğünde minik bir değişiklik istediler ve bu değişikliği de yaptıktan sonra 01.08.2018 günü tüzüğümüzün de onaylanması ile birlikte tüm kuruluş işlemlerini tamamlamış olduk.

Bundan sonra yapılacak işlemler ise sırası ile; 6 Ağustos günü boya-badana işleri başlayacak, yine pazartesi günü derneğin banka hesabı, elektrik, su, doğalgaz aboneliği gibi işlemler için gerekli bürokratik işler (dernek defterlerini onaylamak, karar yazmak ve derbis şifresi almak gibi) yapılacak. 10 Ağustos Cuma gününe kadar boya-badana işleri bittikten sonra da ofis için gerekli malzemeleri toparlayıp yerleştirmeye başlayacağız. Neticede Eylül ayına kalmadan etkin kullanılabilir halde ofis düzenlenmiş olacak.

21 Temmuz günü yapılan DAK toplantısında Eylül sonu Ekim başı gibi dernek/ofis için bir açılış yapma fikri önerilmişti. Ayrıca Ekim ayında genel kurul yapmamız gerekiyor. Hep birlikte bunları ve daha başka neler üretebileceğimizi şimdiden düşünmeye başlayabiliriz. Yolumuz açık, BİRARADA’lığımız daim olsun…