Birarada Enstitüsü

Türkiye’deki ve dünyadaki akademik kültür, uzun süredir hiyerarşik ve cinsiyet, yaş, etnik köken ve sınıf açısından ayrımcı olmakla eleştirilmektedir. Akademik disiplinlerin izolasyonu, teori ve pratiği birleştirme sorunları, didaktik ve tek yönlü öğretim modelleri endişe verici konulardır. Barış Akademisyenleri olarak bu kaygılarla üniversite dışında bağımsız ve eleşitrel bilgi üretimini hedefleyen bir araştırma merkezi kurmayı hedefledik. Bu merkezde pedagoji, tasarım, iletişim ve akademik bilgi üretimi felsefesini göz önünde bulundurarak daha eşitlikçi ve disiplinler arası akademik modeller üzerine tartışmaları kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda disiplinler arası, bütüncül ve pratik yaklaşımlar kullanarak toplumun farklı kesimlerinin erişebileceği akademik bilgiyi geliştirmeyi amaçlıyoruz.

BIRARADA Enstitüsü bünyesinde çalışan

  1. Araştırma Birimi, araştırma metodolojileri üzerine çalışır, proje gruplarının oluşturulmasını kolaylaştırır, raporlar oluşturur ve politika önerileri geliştirir.
  2. Eğitim Birimi, pedagojik yöntemler üzerine çalışır, daha önce yapılan çalıştaylar ve mevcut kurs havuzunu değerlendirerek ve üyelere yönelik çağrılar yaparak eğitim programları düzenler.
  3. Tanıtım Birimi, ortaklarla ilişkiler kurar, araştırma ve eğitim faaliyetleri için pratik gereksinimleri kolaylaştırır.