Hedef, amaç ve ilkelerimiz

Hedef
BİRARADA; bilimsel ve eleştirel bilginin, toplum ve doğa yararına üretildiği ve herkes tarafından erişilebilir olduğu demokratik ve barışçıl bir dünya hedefler.

Amaç
BİRARADA; üniversiteler dışında başka bir akademi hayali ile bilgi üretmeyi ve paylaşmayı amaçlar. Eşitlikçi ve sorgulayan bir akademi hayalini paylaşan akademisyenler, lisansüstü öğrencileri, bağımsız araştırmacılar ve akademisyen dayanışma grupları arasında iletişim ve işbirliği mekanizmalarını oluşturur.

İlkelerimiz
Dernek kendini eleştirel, disiplinler ötesi, bütünsel bilgi üretimini temel alan; bilgiye kolay ve eşit olanaklarla ulaşılmasını, akademik özgürlüklerin her koşulda korunmasını ve desteklenmesini amaçlayan bağımsız bir örgüt olarak tanımlar. Bu bağlamda Dernek tüm çalışmalarında aşağıdaki değer ve ilkeleri benimser ve bütün üyelerinin bunları savunmasını ve uygulamasını bekler:

Cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı, etnik, sınıfsal, inançsal, yaşla ve engellilikle ilgili her türlü ayrımcılık ve şiddet karşıtlığı

  • Laiklik, Eşitlikçilik, Özgürlükçülük
  • İfade özgürlüğü
  • Yatay örgütlenme
  • Dayanışmacılık
  • Çoğulculuk ve Katılımcılık
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik