Atıksız Eve Doğru Bir Adım: Bokashi Kompostu Hakkında

770

BOKASHİ KOMPOSTU NEDİR?

Bokashi kompostu Kore dahil Uzak Doğu’da ve Japonya’da toprağı güçlendirmek için yüzyıllardır geleneksel olarak kullanılan, günümüzde şehirlerde de kolaylıkla uygulanabilecek bir kompost yöntemidir. Sistem, anaerobik ortamda yaşayan, yararlı mikroorganizmaların çalışması ve organik atıkları fermente ederek dönüştürmesine dayalı bir nevi çöp turşusudur, evde turşu yapımı, kefir yapımı ve mısır silajı yapımı ile aynı prensiplere dayanır.

Geleneksel yöntemde, orman toprağındaki yararlı doğal mikroorganizmalar (YDM) toplanır, kültürü yapılarak çoğaltılır ve organik atıklar bu kültürle işlenir. Yararlı Doğal Mikroorganizmalar (YDM) aslında simbiyotik, antioksidan mikroorganizmalar (SAM) topluluğudur. Esas olarak laktik asit bakterileri (LAB) ve mor sülfürsüz fotosentetik bakterilerden oluşur. “Saccharomyces Cerevisiae” gibi bazı yararlı maya mantarları da bu karışımda bulunur.

Bokashi kompostu yapmak için, laktobasil kültürünü üretmek, ya da, hazır ticari etkin mikroorganizma çözeltisini kullanmak mümkün.

Sonraki adımda, bokaşi turşusu toprağa gömülebildiği gibi kompost solucanları ile de dönüşümü sağlamak mümkün.

Atölyede değinilecek temel konu başlıkları:

– Bokashi nedir?
– Etkin / yararlı mikroorganizmalar
– Neden bokashi kompostu?
– Etkin / yararlı Mikroorganizma üretimi
– Bokashi kovası yapımı
– Bokashi kovasının kullanımı
– Bokashi kompostu
– Bokashi serumu
– Etkin / yararlı mikroorganizmadan türetilen diğer ürünler ve kullanım alanları
– Zararlılara karşı önlem olarak etkin / yararlı mikroorganizmalar
– Etkin / yararlı mikroorganizmalarla taze otlardan kompost çayı yapımı
– Etkin / yararlı mikroorganizmaların diğer kullanım alanları

Bu atölyenin amacı öğrenilenleri organik mutfak atıklarınızı kullanarak uygulamaya başlayabilmenizdir.

Bu atölye bir BİRARADA Yeşil Gıda Topluluğu etkinliğidir.

Atölye Yürütücüsü

Prof. Dr. Volkan Dündar