Eleştiri, Dil ve İktidar

1043

Eleştiri üzerine düşünme, okuma ve tartışma pratiği olarak düzenlenecek olan bu atölyede, eleştirinin ve eleştirel yaklaşımların kaynakları üzerinde durulacaktır. Bunun yanı sıra, özellikle dilsel dönüşle birlikte ideoloji eleştirisinden söylem kuramlarına uzanan hattın nasıl şekillendiği tartışılacaktır.

Atölye Yürütücüsü: Nur Betül Çelik


Online KayıtAtölye Başlama Tarihi ve Süresi: 10 Hafta (Pazartesi günleri, 16:00- 18.00; 25 Mart – 1, 15, 22, 29 Nisan, 6,13,20,27 Mayıs, 3 Haziran 2024)
Hibrit (En fazla 20 katılımcı)