BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Bilimsel Yöntem Olarak Fenomenolojiye Giriş: Temel Düşünürler -Temel Kavramlar

1041

Bu atölye, fenomenolojiyi anlamak ve araştırmalarda kullanmak isteyenler için temel bir giriş niteliğindedir. Ders, fenomenoloji düşüncesinde özellikle Brentano, Husserl, Heidegger ve Merleau-Ponty gibi önemli filozofların kaygılarına eşlik ederek bir düşüncenin toplumbilimleri açısından önemli kavramlarını incelemeyi içermektedir. Katılımcılar, fenomenolojinin doğuşunu etkileyen temel düşünürleri ve 20. yüzyılda düşüncenin krizini anlamaya çalışacaklardır. Bu nedenle fenomenolojiyi anlamak ve fenomenolojinin temel kavramlarını keşfederek araştırmalarında kullanmak isteyen katılımcılar dört haftalık dersin sonunda, fenomenolojinin temel kavramlarını anlamış olacak ve fenomenolojik düşünceyi araştırma tasarımında kullanma yeteneğine sahip olacaklardır. Toplumbilimlerine bakmanın bir ekseni olarak fenomenolojiye ilişkin bu giriş çerçevesi yöntemden çok bir düşüncenin birlikte düşünme pratiği açısından tasarımını ifade etmektedir. Okumalar ve tartışmalar yoluyla katılımcıların fenomenolojik düşünce ile kendi araştırma tasarımlarında temel bir düşünce çerçevesi geliştirmesi amaçlanmaktadır. İlk olarak, fenomenolojinin doğuşunu ve temel düşünürleri ele alacağız. Franz Brentano’nun katkılarıyla başlayarak, Edmund Husserl’in fenomenolojisini ve 20. yüzyılın düşünce krizi ile nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz. Bu bölüm, fenomenolojinin temellerini anlamamıza yardımcı olacak. Ders içeriği Husserl, Heidegger ve Merleau-Ponty gibi temel düşünürlerin “yargılamanın askıya alınması ve paranteze alma (epche)”, “fenomenolojik tutum ve yönelimsellik”, “gündelikliğin fenomenolojisi (everydayness)” ile bedensellik ya da “bedenliliğin fenomenolojisi” gibi kavramlar çerçevesinde ilerleyecektir.

AHMET EKER
Atölye Yürütücüsünün/ Yürütücülerinin Bilgileri:
2008 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden ve 2010 yılında Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe bölümünden lisans derecelerini aldı. 2013-2014 yılları arasında Polonya Adam Mickiewicz University, Political Science and Journalism bölümünde iletişim felsefesi, söylem kuramları, humanism, visual arts gibi alanlarda dersler aldı. Yüksek lisansını 2016 yılında Medyada Temsilin Olanaksızlığı: Michel Foucault Perspektifinden Bir İnceleme başlıklı tezi ile Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. Mülteciliğe Fenomenolojik Bir Bakış: Yerinden Olma/Edilme Üzerine Bir İnceleme başlıklı doktora çalışması ile 2022 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünden doktora derecesini aldı. Çeşitli kongre ile konferanslarda sunumları bulunan araştırmacının felsefi düşünce özelinde çağdaş felsefe, medya ve iletişim felsefesi, fenomenoloji, mekân, yerinden edilme, göçebe öznellik, teknoloji ve öznellik ile çerçevelenen teknoloji söylemleri gibi alanlar ilgi odağını oluşturmaktadır. Son zamanlarda ise hümanizm ve posthümanizm tartışmaları üzerine odaklanmaktadır.


Online KayıtOnline Kayıt


BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri:
Bilimsel Yöntem Olarak Fenomenolojiye Giriş: Temel Düşünürler – Temel Kavramlar

AHMET EKER
26 Ekim 2023’den itibaren 4 hafta(Toplam 8 saat)
Perşembe günleri Saat 16:00-18:00 arası (çevrimiçi)