BİRARADA Derneği Olağan Genel Kurulu Duyurusu

494

BİRARADA Derneği’nin Sayın Üyeleri,

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 22 Ekim 2023 Pazar günü Saat: 11.00-18.00 saatleri arasında, Rasimpaşa Mahallesi Teyyareci Sami Sokak No:12/4 Kadıköy-İSTANBUL adresinde bulunan dernek merkezimizde yapılacaktır.

Toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamaması halinde bir sonraki toplantı, 12 Kasım 2023 Pazar günü Saat: 11.00-18.00 saatleri arasında aynı adreste gerçekleştirilecektir. 2. toplantı için ayrıca çağrı yapılmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi
———————————————————-
1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Teşkili
3. Gündemin onaya sunulması ve kabulü
4. Yönetim Kurulunun Faaliyet ve Mali Raporlarının Okunması ve Müzakere Edilmesi
5. Yönetim Kurulunun İbrası
6. Dernek Tüzüğünde Yapılacak Değişikliklerin Görüşülmesi
7. Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçimi