Disiplinlerarası Feminist Araştırma ve Metodoloji Tartışmaları

892

Bu atölyede disiplinlerarası araştırmanın güçlüklerini ve olanaklarını tartışarak başlayıp feminist araştırmalara disiplinlerarası yaklaşımların nasıl içkin olduğunu gösteren araştırma örnekleri üzerinden tartışmayı sürdüreceğiz. Araştırma örnekleri, feminist tarih yazımı, halk sağlığı-kadın sağlığı çalışmaları, göç çalışmaları, tekno-bilim ve yaşam bilimleri çalışmaları, mekan-bellek çalışmaları, kent ve eleştirel coğrafya, ekoloji gibi farklı alanlardan seçilecek; hem Türkiyeli araştırmacılar hem de yabancı araştırmacıların makaleleri ile okuma listesi oluşturulacaktır. Katılımcıların tasarladıkları, sürdürmekte oldukları ya da gerçekleştirmiş oldukları araştırmaları da atölyenin programına dahil etmeyi hedefliyorum. Disiplinlerarası Araştırma Metodolojisini oluştururken feminist araştırma metodolojisinden nasıl yararlanabileceğimizi görmeyi ve göstermeyi umuyorum.

Atölye Yürütücüsü: Ayşe Durakbaşa (Özgeçmişi)


Online KayıtAtölye Başlama Tarihi ve Süresi: 4 Nisan’dan itibaren 6 hafta (4, 18, 25 Nisan, 2,9,16 Mayıs)- 12 saat Perşembe Saat 18:30-20:00 – çevrimiçi
(En fazla 20 katılımcı)