Kendini Yaratan Özne: Kültür İnşasının Kökenleri ve Kaynakları

897

Kültür kavramı gerek özne üzerine yapılan çalışmalarda gerekse sosyal ve beşerî bilimlerde merkezi bir konum teşkil eder. Yalnız dersimizde kapsamlı bir kültür tanımı yapma amacında değiliz. Zira kavramın geniş tanımı, etimolojik manevra alanının genişliği, literatürde ve gündelik yaşamda sayısız kullanımı ve bir o kadar çeşitli tanımının yapılması bu amacı imkânsız hale getirir. Amiyane tabirle kültür, doğanın sunduğu şeylere karşın verilen refleksiyonların toplamı olarak açıklana bilir. Özne ise çok yönlü bir kültür taşıyıcısı ajan olarak açıklanabilir. Kültürün öznenin inşa sürecinde aksiyom ve refleksyonlarlarla birlikte kurulan bir mefhum olduğunu düşünmek tarih, sosyoloji ve antropoloji olmak üzere farklı bilimsel disiplinlerin bakış açılarını özne tahayyüllerine ilişkilendirmekle mümkün olabilir. Dersimiz kültürün tarihsel süreklilik ve kırılmalarla, insanın özneleşme sürecinde rolünü açıklama arayışının ürünüdür ve dört temel soruşturma ile öznenin tarihsel ve toplumsal konumunu anlamlandırma amacı taşımaktadır.

Atölye Yürütücüsü: Mehmet Edip Yıldız


Online KayıtAtölye Başlama Tarihi ve Süresi: 16 Nisan 2024’den itibaren 4 hafta- 12 saat
16-23-30 Nisan / 7 Mayıs Salı Saat 20:00-23:00 – çevirimiçi