BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Eğitimde Dışlayıcı/Ayrımcı Söylem ve Pratikler

Bu atölye boyunca, öncelikle eğitimde eşit(siz)lik, ayrışma, dışlanma ve ayrımcılık gibi kavramlar üzerinde durularak, kapitalist toplumun bütününde olduğu gibi eğitimde de işleyen dışlayıcı ve ayrımcı söylem ve pratiklerin toplumsal sınıf, cinsiyet, cinsel yönelim, etnik köken, inanç gibi farklılıklar temelinde çözümlenmesi amaçlanmaktadır.
Atölyede, eğitimdeki söylemsel mantığa dikkat çekilerek, “normalleştirilmiş” düşünce ve eylem kalıpları, doxalar sorgulanmaya çalışılacaktır. Eğitimde çokkültürlülük kavramı ve onun kazandırdığı perspektif, ayrımcılık karşıtı duruşları ve politikaları ortaya koymak için gündeme getirilecektir.

Atölye Adı: Eğitimde Dışlayıcı/Ayrımcı Söylem ve Pratikler
Atölye Yürütücüsü: Işıl Ünal
Süre: 6 hafta

Atölye Tarihleri:

9 Aralık Cuma, saat 19.00-21.00
16 Aralık Cuma, saat 19.00-21.00
23 Aralık Cuma, saat 19.00-21.00
30 Aralık Cuma, saat 19.00-21.00
6 Ocak Cuma, saat 19.00-21.00
13 Ocak Cuma, saat 19.00-21.00


Online Kayıt


Online Kayıt


BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri:
Eğitimde Dışlayıcı/Ayrımcı Söylem ve Pratikler