BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Özgür Yazılım Felsefesi ve Uygulamaları Atölyesi

875

Özgür yazılım günümüz dünyasının genelgeçer özelliklerine tezat olacak şekilde sahiplenme yerine “hediye kültüründen” beslenen bir unsurdur. Sahiplenme kavramına iki yönden karşı çıktığı söylenebilir: Birinci olarak ticari yazılımın aksine büyük ölçüde ücretsizdir, ikinci olarak da herkes yazılımı istediği şekilde değiştirerek kullanabilir. Sanılanın aksine, kullanımı hiç de sınırlı değildir. Örneğin, Internet üzerindeki sunucuların büyük bir kısmı özgür yazılım ile çalışmaktadır. Bu atölyede klasik ekonomik mübadele kavramına karşı özgür yazılım felsefesi incelenecek ve özgür yazılım ile geliştirilen bazı işletim sistemleri ve uygulama yazılımları bilgisayar ortamında uygulamalı olarak tanıtılacaktır.

Atölye Adı: Özgür Yazılım Felsefesi ve Uygulamaları
Atölye Yürütücüsü: Melih Kırlıdoğ
Süre: 3 hafta

Atölye Tarihleri:

10 Aralık Cumartesi, saat 18.00-20.00
17 Aralık Cumartesi, saat 18.00-20.00
24 Aralık Cumartesi, saat 18.00-20.00


Online Kayıt 

Online Kayıt


BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri
Özgür Yazılım Felsefesi ve Uygulamaları Atölyesi