BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Tragedya ve Felsefe

1044

Bu atölye dizisi, tragedyaların neliğini ve Antik dünyadaki işlevini ayrıntılarıyla soruşturmaktan ziyade, asıl olarak tragedyalar aracılığı ile felsefe yapmanın yollarından birkaçını katılımcılara sunmayı amaçlamaktadır. Bir tiyatro metninin felsefi olarak nasıl irdelenebileceği üzerine düşünürken, aynı zamanda yaklaşık üç bin yıllık geçmişe sahip olan bu metinlerin “bugünümüz” hakkında neler söyleyebilecekleri tartışılacaktır. Bu amaçla temel olarak Sophokles’in Kral Oidipus ve Antigone metinleri irdelenecek, Aristoteles, Hölderlin, Hegel, Schelling ve Butler gibi filozoflar gündeme getirilecektir.

Atölye Adı: Tragedya ve Felsefe

Atölye Yürütücüsü:
Bekir Aşçı
Süre: 4 hafta, çevrimiçi

Atölye Tarihleri:

8-15-22 Şubat 2023
1 Mart 2023
Çarşamba, 20:00-22:00


Online Kayıt

Online Kayıt


BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri:
Tragedya ve Felsefe