BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Türkiye’de Kimlik Temelli Fragmantasyonun Siyasal, Tarihsel, Toplumsal Kaynakları: Çok Kimlikli Bir Mutabakatın Mümkünlüğü

1079

Dersin temel amacı Türkiye’de kimlik temelli çatışma, bölünme, ayrışma ve şiddetin tarihsel ve toplumsal kaynaklarının izini sürme amacının ürünüdür. Dersimizin bir başka belirgin amacı ise probleminin kaynaklarının gün yüzüne çıkarılması ile çok- kültürlü yaşamının mümkün olabilirlik kapasitesi üzerine akademik bir soruşturma sahası açarak toplumsal barış adına entelektüel bir aşama kaydetmektir.

Atölye Adı: Türkiye’de Kimlik Temelli Fragmantasyonun Siyasal, Tarihsel, Toplumsal Kaynakları: Çok Kimlikli Bir Mutabakatın Mümkünlüğü

Atölye Yürütücüsü:
Mehmet Edip Yıldız
Süre: 6 hafta, çevrimiçi

Atölye Tarihleri:

5-12-19-26 Şubat 2023
5-12 Mart 2023
Pazar, 20:00-22:00


Online Kayıt

Online Kayıt


BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri:
Türkiye’de Kimlik Temelli Fragmantasyonun Siyasal, Tarihsel, Toplumsal Kaynakları: Çok Kimlikli Bir Mutabakatın Mümkünlüğü