DİSİPLİNLERARASI ARAŞTIRMA TASARIMI HAZIRLIK ATÖLYESİ

818

 

1. Hafta: 21 Ocak 2023, Cumartesi, Saat:17:00-19:00 // Ayşe Durakbaşa
– Sosyal Bilimlerde Bilimsellik iddiası nasıl temellendirilebilir?
– Bu oturumda, “Sosyal bilim araştırmalarında araştırmacının konumu ve politik tutum alışı, Toplumsalın bilgisini üretirken “nesnellik” kriterinden vazgeçmesini gerektirir mi?” sorusu farklı epistemolojik yaklaşımlar çerçevesinde tartışılacak.

2. Hafta: 28 Ocak 2023, Cumartesi, Saat:19:00-21:00 // Nur Betül Çelik
– Epistemoloji ve Metodolojide Alternatif Yaklaşımlar: Dil, İktidar, Toplumsal Cinsiyet…

3. Hafta: 04 Şubat 2023, Cumartesi, Saat:19:00-21:00// Duygu Abbasoğlu-Filiz Arıöz
– Disiplinlerarasılığa Doğa Bilimleri Nasıl Bakıyor?
– İki kültür sorunu…

4. Hafta: 11 Şubat 2023, Cumartesi, Saat:19:00-21:00 // Serdar Değirmencioğlu
– “Eleştirel Eğitim” Alanında Disiplinlerarası Çalışmalar…

5. Hafta ve 6. Hafta: 18-25 Şubat 2023, Cumartesi, Saat:19:00-21:00
5. ve 6. haftalarda, aşağıdaki konular üzerinden yeni çalışma tasarımları ile ilgili tartışmalar yürütülecektir.
– Disiplinlerarası çalışmada araştırma sorusunun saptanması sürecindeki problemler,
– Disiplinlerarası çalışmada metodolojinin saptanması; araştırma tasarımında ve kavramsal modellerde yenilikler,
– Disiplinlerarası araştırmalarda farklı disiplinden araştırmacılar arasında iletişim, bilimsel dil, ekip çalışması, araştırma nesnesine yaklaşımda farklılıklar vd. sorunlar,
– Disiplinlerarası araştırmalarda politika önerileri geliştirmek ve eylem yönelimli sonuçlar elde etmek nasıl mümkün olabilir,
– Disiplinlerarası araştırmaların sağladığı olanakların değerlendirilmesi.

• Atölyemiz, Dernek mekânında yüz yüze ve online olacak şekilde yapılacaktır.
• Bu atölye sadece BİRARADA Dernek üyeleri, BİRARADA Akademi üyeleri ve Barış Akademisyenleri ile yürütülecektir. Online katılım bağlantısına ihtiyaç duyan üyelerimiz [email protected] adresi ile iletişime geçebilirler. 

BIRARADA Derneği
Adres: Rasimpaşa Mahallesi, Tayyareci Sami Sok. No: 12/4 Kadıköy/İstanbul