EKO-FEMİNİZM ATÖLYESİ: Küresel Kapitalist Sömürü ve Patriyarkal Tahakküme Karşı Ekolojik ve Feminist Toplumsal Tahayyüller

494

Atölyenin amacı

Mies, Shiva, Mellor, Bookchin, Plumwood’un yapıtlarına dayalı kuramsal okumalarımız üzerinden genel bir değerlendirme yapmak ve bu süreçte geliştirdiğimiz eleştirel düşünme biçimleri ile bunlara eşlik eden özgürlükçü, cinsiyet eşitliği gözeten, paylaşımcı, dayanışmacı toplumsal tahayyülleri daha geniş bir kamu ile paylaşmaktır. Atölyenin ilk iki oturumunda, doğa ve kadınlar üzerindeki eril tahakküm ile küresel kapitalist sistem içindeki sömürü ilişkileri arasındaki bağlantılar kurulacaktır. Sonraki iki oturumda ise, feminist ütopya ve distopya örneklerine odaklanarak, çağımızda karşı karşıya olduğumuz ekolojik ve toplumsal krizler üzerine bir tartışma yürütmek istiyoruz. Atölyenin son oturumunda da öncelikle okuma grubundaki katılımcılar, dahil oldukları eko-feminist eylemlilikler ve örgütlenmeler hakkında deneyim aktarımı yapacaklardır. Daha sonra diğer katılımcıların da kendi deneyimlerini paylaşmaları istenecek.

Atölyenin yürütücüsü

Ayşe Durakbaşa