BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Eleştirel Pedagoji

1051

Dört oturum sürecek olan bu seminerde, Eleştirel Pedagoji adlı disiplin veya bilim dalına dair bir giriş niteliği taşıyan temel bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır. Alanın ortaya çıkışı, gelişimi ve yayılışının ardındaki temel motivasyon, kurucu babalar, geliştirici teorisyenler ve pratikleştirici aktivistlerin düşünce ve uygulamaları çerçevesinde ele alınacaktır. 1960’larda Freire ile ete-kemiğe bürünmeye başlayan Eleştirel Pedagoji, eğitimsel metodoloji, politik bakış ve pratik deneyim açısından çok farklı kollara ayrılmaktadır. Ancak benzer veya ortak bir kavramsal terminoloji kullanılmaktadır; bu kavramsal terminoloji temel düzeyde anlatılacaktır. Son oturumda ise Eleştirel Pedagoji bağlamında Türkiye eğitim sistemi analiz edilecek ve mevcut sorunlara çözümler aranacaktır. Amaç, katılımcılara, Eleştirel Pedagojiye dair genel bir bakış açısı veya temel kazandırmaktır. Bahar döneminde ise bu konunun, eğer koşullar uygun olursa, yürütücü tarafından daha ayrıntılı bir şekilde ve 8 oturumluk bir program çerçevesinde ele alınması düşünülmektedir.   

KEMAL İNAL
Atölye Yürütücüsünün/ Yürütücülerinin Bilgileri:
1964 yılında İzmir’de, Diyarbakır’dan göç etmiş Zaza kökenli bir işçi ailesinde doğdu. Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümünde lisans (1987), ODTÜ Sosyolojide yüksek lisans (1992) ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde (EBF) doktora (1998) yaptı. EBF’de araştırma görevlisi (1989-2001), DTCF Antropoloji bölümünde yardımcı doçent doktor (2001) olarak çalıştıktan sonra üniversiteden istifa edip üç yıl Fransa’da (Strasbourg) serbest araştırmacı olarak çalıştı. AİBÜ sosyoloji bölümünde doçent (2006-2007) olarak çalıştıktan sonra 2007 yılında akademik kadrosuna katıldığı Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden 1 Eylül 2016’da KHK ile atıldı. 2020-2023 arasında Helmut Schmidt Üniversitesi (Hamburg) eğitim bölümünde dersler verdi. Kuruluşundan itibaren Eğitim Sen sendikasında aktif görevler aldı. Çalışmaları ağırlıkla eleştirel pedagoji alanına dair bir içerik taşımaktadır. Çocukluk sosyolojisi, medya okuryazarlığı, dil ve eğitim, Türkiye eğitim sistemi, göç ve entegrasyon, iletişim gibi değişik alanlarda yayımlanmış çok sayıda kitabı, makalesi ve çevirisi vardır. Evrensel ve BirGün gazetelerinde eğitim üzerine köşe yazarlığı yaptı. Zil ve Teneffüs, Eleştirel Pedagoji, Alternatif Eğitim ve Mektepli Bülten-Tebeşir adlı dergileri çıkarıp yönetti. Uluslararası alanda çeşitli eleştirel pedagoglarla değişik proje ve çalışmalar yaptı. Almanya’da Almanca okutulan İslam din dersleri üzerine Habermasyen bir eleştirel analiz içeren çalışmasını hala sürdürmektedir. Ayrıca Eğitim Sen ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi üzerine eleştirel iki ayrı çalışmasına devam etmektedir. Ülke içinde değişik tarihlerde gerçekleştirilen çok sayıda sempozyum, panel, konferans ve seminerin organizasyonunda aktif görevler aldı. Birarada Derneği’nin yakın zamanda üyesi oldu ve çalışmalarına katılmaya başladı.

Bazı kitapları: Eğitim ve İktidar-Türkiye’de Ders Kitaplarında Demokratik ve Milliyetçi Değerler (2004, Ütopya), Neoliberal Transformation of Education in Turkey. Political and Ideological Analysis of Educational Reforms in the Age of AKP (2012, Güliz Akkaymak ile birlikte, Palgrave), Gezi, İsyan, Özgürlük. Sokağın Şenlikli Muhalefeti (2013, Ayrıntı), The Gezi Revolt. People’s Revolutionary Resistance against Neoliberal Capitalism in Turkey (2014, Ulaş Başar Gezgin ve Dave Hill ile birlikte, Brighton, Institute for Education Policy Studies), Medya Okuryazarlığı (2016, Ütopya), Öğretmen ve İktidar. Öğretmenliğin İnşasında Özneleşme, Çelişki ve Dönüşüm (2019, Töz), Naifliğin Eleştirel Pedagojisi (2022, Töz).Online KayıtOnline Kayıt


BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri:
Eleştirel Pedagoji
KEMAL İNAL

18 Ekim 2023’den itibaren 4 hafta – 8 saat
Çarsamba Saat 19:00-21:00 – çevirimiçi