Hedef

BİRARADA; bilimsel ve eleştirel bilginin, toplum ve doğa yararına üretildiği ve herkes tarafından erişilebilir olduğu demokratik ve barışçıl bir dünya hedefler.