Filiz Arıöz

806

Yıldız Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezun olduktan Marmara üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. Marmara Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Analitik Kimya Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yaptı. 2017 yılında Barış bildirisine imza attığını gerekçesi ile üniversitedeki görevine son verildi. Araştırma alanları; ilaç formülasyonlarında ve biyolojik materyalde ilaç etkin madde analizleri, çevre ve gıda analizleri, analitik metot geliştirme ve metot validasyonu, farmakokinetik analizler. Uzmanlık alanı ile ilgili çok sayıda uluslararası yayını, ulusal ve uluslararası bildirisi ve danışmanlık yaptığı yüksek lisans ve doktora tezleri vardır. İhraç öncesi yakın disiplinlerle disiplinlerarası çalışmalar yürüttü. İhraçtan bu yana ise farklı disiplinler ile disiplinlerötesi bir yaklaşımla yürütülecek araştırmalar ve Başka Bir Akademi’nin inşası üzerine kolektif çalışmalar yürütmektedir. Halen BİRARADA Enstitüsü projesinin araştırma birimi sorumlusudur. BİRARADA Derneği, Aramızda Derneği ve Kampüssüzler üyesidir.

After graduating from Yıldız University Chemistry Department, she completed her master’s and doctorate degrees at Marmara University Health Sciences Institute. She worked as a lecturer at Marmara University, Faculty of Pharmacy, Department of Analytical Chemistry. She was dismissed from the university on the grounds that she signed the Peace Declaration in 2017. Research areas; pharmaceutical active ingredient analysis in drug formulations and biological material, environmental and food analysis, analytical method development and method validation, pharmacokinetic analysis. She has many international publications, national and international papers, and master’s and doctoral thesis on her field of expertise. Before her dismissed, She carried out interdisciplinary studies with close disciplines. Since her dismissed, she has been conducting collective studies on research to be carried out with a transdisciplinary approach and on the construction of Another Academy. She is currently in charge of the research unit of the BIRARADA Institute project. She is a member of BIRARADA Association, Aramızda Association, Academics with No Campus and EĞİTİM-SEN union.