Forum: ‘Nasıl bir Üniversite? Üniversitenin kamusallığını ve özerkliğini birlikte tartışalım’ 19-20 Haziran 2021

1586
19-20 Haziran 2021 tarihlerinde iki gün boyunca Saat:13.00-15.00 / 16.00-18.00’de aşağıda listesi olan dernek ve oluşumların ortak etkinliği olarak ‘Nasıl bir Üniversite? Üniversitenin kamusallığını ve özerkliğini birlikte tartışalım’ başlıklı çevrimiçi forumlar düzenlenecektir.
Katılmanız ve etkinlik duyurusunu yaygınlaştırmanız dileğiyle.

Kayıt formuna ve detaylı bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://tinyurl.com/univforum

Üniversite Özerkliğini Tartışıyoruz…
Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör atamasına karşı başlatılan toplumsal itiraz, farklı biçimler alarak sürüyor. Bu atama öncesinde, çok sayıda akademisyenin KHK’larla üniversitelerden ihraç edilmesi, yine çok sayıda üniversite çalışanının çeşitli yöntemlerle işten çıkarılması, emekliliğe ya da istifaya zorlanması, üniversitelerin bir kişinin kararıyla kapatılması, nitelikten ziyade nicelik odaklı plansız bir genişleme neticesinde toplam üniversite sayısının 209’a varmış olması, akademik atama ve yükseltmelerde yaşanan inanılmaz taraflılıklar, vakıf ve devlet üniversitelerindeki güvencesiz çalışma koşulları, üniversitelerin şirketleşmesi, ülkemiz yükseköğretimindeki derin çürümeyi yansıtıyordu. Bunların üzerine, salgın döneminde YÖK’ün, bütün yükseköğretim programları için tek tip uygulamalar dayatarak ülkenin geleceğini taşıyacak yetkin bilim insanları ve öğrencilerin yetişmesini tehlikeye düşürmesi de eklendi.
Bütün bu toplam, üniversiteyi oluşturan bileşenler olarak bizleri, üniversitenin kamusal işlevini tartışmaya ve “Özgür, Özerk, Demokratik Üniversite” kavramını yaşama geçirmek konusunda bir arayışa yöneltti.
Ülkemizde üniversitenin özgür, özerk, demokratik bir temelde, kamucu bir bakış açısıyla yeniden yapılanması gerekliliğine yürekten inanan, aşağıda isimleri yazılı dernek ve oluşumlar olarak, sizleri, bu temel değerlerin yaşama nasıl geçirilebileceğine ilişkin arayışımıza katılmaya çağırıyoruz.
19-20 Haziran 2021’de, programı ekte yer alan çevrimiçi Foruma katılın, geleceğin üniversitesinde Özgürlüğün, Özerkliğin, Demokratikliğin ete kemiğe nasıl bürünebileceğini birlikte tartışalım. Yaşadığımız çıkmazların önünü açan çözümleri birlikte arayalım, bu yolda birlikte yürüyelim!
Abant İzzet Baysal Üniversitesi ÖED – Akdeniz Üniversitesi ÖED – BİRARADA Derneği – BounAkademi – Çukurova ÖED – Dokuz Eylül ÖED – Eskişehir Okulu Dayanışma ve Araştırma Derneği – İTÜ Öğretim Üyeleri Derneği – İstanbul Üniversitesi Demokratik Üniversite Girişimi – Orta Doğu ÖED – Üniversite Katılımcıları Derneği – Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği