İstanbul Gezici Akademi Atölyesi Tanıtım Toplantısı

410

Bu atölye çalışması, karşıt ve ilişkisel kavramlar üzerinden drama, fotoğraf, kısa film, yazın, senaryo gibi araçların birinin veya birkaçının kullanılarak, tüm katılımcıların etkin olarak katılacağı ve grup olarak üretiminde bulunacakları, farklı başlık ve farklı disiplinlerden atölye yürütücüleri ile 5 hafta sürecek atölye çalışmaları şeklinde yapılacaktır. Atölyelerin gün ve saatlerine tanıtım toplantısında atölyelere katılmak isteyen katılımcılar ile karar verilecektir.

07 Aralık 2019 Cumartesi Günü Saat:17.00-19.00

Atölye Yürütücüleri: Zeynep Tül Sualp, Ülkü Güney, Meral Camcı, Filiz Arıöz,Didem Dayı,Gülengül Altıntaş.