Kemal İnal

839

Önce Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden KHK ile ihraç (2016) ve ardından mahkeme kararıyla Hacı Bayram Veli (HBV) üniversitesinden ilişiği kesilen (2024) akademisyen. 2020-2023 arasında Hamburg Helmut Schmidt Üniversitesi pedagoji bölümünde dersler verdi. Lisansını Ege Üniversitesi Sosyoloji bölümü, yüksek lisansını ODTÜ sosyoloji bölümü ve doktorasını Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde yaptı. Fransa’da kendi alanında çalışmalar gerçekleştirdi (201-2004). Ankara Üniversitesi (EBF ve DTCF), AİBU (Sosyoloji), Gazi ve HBV üniversitelerinde öğretim üyesi olarak çalıştı. Kendi alanına (eleştirel pedagoji) dair çeşitli dergiler çıkardı ve yönetti, günlük gazetelerde eğitim üzerine köşe yazarlığı yaptı. Çalışmaları ağırlıkla eleştirel pedagoji, Türkiye eğitim sisteminin ideolojik ve politik eleştirisi, ders kitapları ve müfredat, dershaneler, çocukluk sosyolojisi ve tarihi, medya okuryazarlığı, öğretmenlik, Kürtçe dili, İslam din eğitimi, toplumsal hareketler (Gezi) üzerinedir. İngilizce ve Fransızcadan çok sayıda kitap ve makale çevirdi. Çalışmalarından bazıları şöyledir: Eğitim ve İktidar-Türkiye’de Ders Kitaplarında Demokratik ve Milliyetçi Değerler (Ankara: Ütopya Yayınevi, 2004); Neoliberal Transformation of Education in Turkey. Political and Ideological Analysis of Educational Reforms in the Age of AKP, der. Kemal inal ve Güliz Akkaymak, (New York: Palgrave MacMillan, 2012); Kamusal Eğitime Tehdit: Dershaneler, der. Kemal İnal ve Samet Baykal (İstanbul: Ayrıntı Yayınları, 2013); The Gezi Revolt. People’s Revolutionary Resistance against Neoliberal Capitalism in Turkey, der. Ulaş Başar Gezgin, Kemal İnal, and Dave Hill (Brighton: Institute for Education Policy Studies; 2014); Medya Okuryazarlığı (Ankara: Ütopya Yayınları, 2023, 3. Baskı); OHAL’de Hayat. KHK’liler Konuşuyor, der. Kemal İnal, Efe Beşler ve Batur Talu, (İstanbul: Belge, 2018); Öğretmen ve İktidar. Öğretmenliğin İnşasında Özneleşme, Çelişki ve Dönüşüm (Ankara: Töz Yayınları, 2019).