Kimliğin İcadı: Etnik, Dinsel ve Kültürel Konfigürasyonlar

891

Atölyemiz, (1) kimliğin icadını gerekli kılan tarihsel ve toplumsal koşuları
belirginleştirmek, (2) uluslar çağı ve kimliğin şiddetle olan tarihsel ve zorunlu ilişkisini ortaya koymak, (3) kimliğin yeni mücadele alanları ve kültürel dönüşümlerle aldığı refleksif durumları ilişkilendirmek (4) post-modernizim ve yeni kimlik desenleri üzerine okuma yaparak, 21. Yüzyılın etnik dilsel ve kültürel gerilimlerini belirginleştirmek olmak üzere birbiri ile tarihsel , kuramsal ve kategorik olarak bağlantılı dört temel amaç taşımaktadır.

Atölye Yürütücüsü: Mehmet Edip Yıldız


Online KayıtAtölye Başlama Tarihi ve Süresi: 14 Mayıs 2024’den başlayarak 5 hafta – 15 saat
(14-21-28 Mayıs / 4-11 Haziran) Salı Saat 20:00-23:00 – çevrimiçi