BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Toplumsal Hareketlerde Kadın Aktivistler ve Kadın Özgürleşmesi

1001

Toplumsal Cinsiyet çalışmaları feminist öğretinin metot ve sorunsalları ile kadın özgürleşmesi üzerine düşünür, bunun imkanlarını araştırır, kadın sömürüsüne dayalı ataerkil yapıları ve tarih okumasını sorgular. Bu atölye ise bir yandan feminist kuramın düşünsel araçlarını kullanırken, diğer yandan toplumsal hareketler sosyolojisinin düşünsel araçları ile karma toplumsal hareketler içindeki kadın aktivist ve militanların yönlendiriciliği ve yeni bir tarihsellik belirleme imkanlarını düşünür. Aynı zamanda bu hareketler içerisindeki kadınların aktivizm deneyiminin kadın özgürleşmesi açısından ne anlama geldiğini tartışır. Atölye Türkiye’deki sol ve sağ gelenek içerisindeki hareketler, Fransa sendikal hareket, sarı yelekler, banliyö hareketleri, ABD siyah feminizmi üzerine odaklanmayı hedefler. Atölyede teorik tartışmalar kadar, kadın aktivistlerle buluşmalar ve birebir tartışmalar üzerinden ilerlenecektir. 

BUKET TÜRKMEN
At
ölye Yürütücüsünün/ Yürütücülerinin Bilgileri: Marmara Ünv Fr Kamu Yönetimi lisansı ve Paris Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales’de sosyoloji doktorasını tamamladıktan sonra 23 yıl Galatasaray Ünv Sosyoloji Bölümü’nde çalıştı. Toplumsal hareketler, kamusal alan, islamcı aktörler, toplumsal cinsiyet, yeni toplumsal hareketler, postkolonyal çalışmalar, kimlikler ve sosyal eşitsizlikler konularında çalışır. Barış Akademisyenleri’ne açılan dava sürecinde istifa etti. 2018’de geldiği Fransa’da sırasıyla Bordeaux Universitesi, Paris Institute for Advances Studies  (Eurias araştırmacısı) ve Paris Nanterre Üniversiteleri’nde araştırmalar yaptı ve dersler verdi. 2018’den beri Fransa’da CEDRE F Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları laboratuvarına (Paris VII Üniversitesi) bağlı yayınlanan Cahiers du Cedref dergisi yayın kurulu üyesidir. Halen Osmanlı, Balkan ve Orta Asya Çalışmaları Laboratuarı’na bağlı araştırmacıdır (CETOBAC).Online KayıtOnline Kayıt


BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri:
Toplumsal Hareketlerde Kadın Aktivistler ve Kadın Özgürleşmesi
BUKET TÜRKMEN
26 Ekim 2023’den itibaren 8 hafta – 16 saat
Perşembe Saat 13:00-15:00 arası – hibrit