BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Türkiye’de Kimlik Temelli Fragmantasyonların Tarihsel, Toplumsal Kaynakları

840

Türkiye’de siyasal, sosyal ve kültürel haritası incelendiğinde etnik, dinsel veya kültürel kimlik temelli fragmantasyonların merkezi kurucu ve dönüştürücü etkisi belirgindir. Kimlik sorunlarının merkezde yer alması esasen ulusalcılığın tesis edilmeye başlandığı 19. Yüzyıl ve 20. Yüzyıl ilk çeyreğinin zihniyet ve uygulamalarının sonuçlarıyla ilişkilidir. Ulusalcılığın öznesi olan Türk ulusal kimliğinin kurgulanış ve tesis ediş biçimi, tanımlama biçimi ve içeriği sorunun temel dayanaklarını oluşturmuştur.

Ulusal kimliğin üst kimlik ve vatandaşlıktan öte tek kimlik olarak sunulması, Türk ulusal kimliğin Sünni Hanefi bileşenleri merkeze alan dinsel karakteri ve etnisist bir içeriğe sahip olan etnik karakteri, bu tanımlamanın içerisinde yer almayan etnik, dinsel ve kültürel kimliklerin ulusal kimlik dairesinin dışına itilmesine sebebiyet vermiştir.

20 Yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren Ulusal kimlik kolektif şiddet, inkâr ve asimilasyon gibi bir dizi patrikle teritoryal sınırların içerisinde yer alan hakların tamamına dayatılmış, ulusal kimlik tesis edilemeye çalışılmıştır. Ulusal kimlik dairesi içinde yer alamayan ya da kendi etnik, dinsel ve kültürel kimlikleriyle siyasal ve toplumsal alanda var olma talebinde olan halklar siyasal alana bu taleplerini sunmuş, demokratik yollarla kimlik temelli mücadeleler vermiştir. Uygulamalar ve dirençler günümüze deyin etkisini hala belirgin bir biçimde gösteren gerilimlerin kaynaklarını oluşturmaktadır. 

MEHMET EDIP YILDIZ
Atölye Yürütücüsünün/ Yürütücülerinin Bilgileri:
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Sosyoloji, İstanbul Üniversitesinde Felsefe lisans eğitimini tamamlamıştır. Adnan Menderes Üniversitesinde Lisansüstü eğitimini almıştır. İstanbul Kavram MYO ve Avrasya Üniversitesinde sosyoloji ve sosyal hizmet bölümlerinde öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. Yıldız, kimlik, kültür ve politika alanlarında yoğunlaşmakta ve akademik çalışmalarını bağımsız olarak sürdürmektedirOnline KayıtOnline Kayıt


BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri:
Türkiye’de Kimlik Temelli Fragmantasyonların
Tarihsel, Toplumsal Kaynakları

MEHMET EDIP YILDIZ
19 Ekim 2023’den itibaren 6 hafta – 18 saat
Persşembe Saat 20:00-23:00 – çevirimiçi