BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Akademik Eğitimde Dijitalleşme Atölyesi

861

Bu atölyede eğitim teknolojileri ve akademik eğitimin dijitalleşmesini toplumbilimsel bir çerçevede ele alacağız. Atölyenin ilk oturumunda Gülden Özcan’ın yaşamı ve çalışmaları etrafında eğitim teknolojilerinin kavramsal çerçevesi ile küresel eşitsizlikleri derinleştiren yönlerini inceleyeceğiz. Covid-19 pandemisi sırasında zorunlu olarak dijital platformlarda yürütülen eğitimin altyapısı, niteliği, pedagojik yönü ve öğrenme süreçlerine etkisi gibi konuları Eğitim-Sen’in çalışmaları etrafında tartışacağız. Öte yandan kurumsal eğitimden dışlanan bilgi biçimlerini üretmenin ve müşterek alanları savunmanın alternatiflerini yaratan örneklerden bir olarak Off-University’nin yaklaşımlarını inceleyeceğiz. Eğitimdeki paradigma değişimlerini ise dijital öğrenme araçları ile standart eğitim araçlarını kıyaslayarak tartışmaya açacağız. Son oturumda AR/VR teknolojileri ve eğitimde metaverse uygulamalarına ilişkin gelişmeler etrafında eğitimin geleceğine dair eğilimleri değerlendireceğiz.

Atölye 17 Ocak 2023 Salı günü başlayarak 6 hafta boyunca hibrid (online+yüzyüze) yapılacaktır.

Atölye Adı: Akademik Eğitimde Dijitalleşme Atölyesi
Atölye Yürütücüsü: Emine Sevim
Süre: 6 hafta, hibrid

Atölye Tarihleri:

Başlangıç: 17 Ocak Salı, saat 18.00-20.00
17-24-31 Ocak 2023
7-14-21 Şubat 2023

 


Online Kayıt

Online Kayıt


BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri:
Akademik Eğitimde Dijitalleşme Atölyesi