Depremzedelerin Hakları ve İradesiyle Defne’nin Yeniden İnşasına Disiplinler-Arası Bir Akademik Katkı

784

Depremzedelerin Hakları ve İradesiyle Defne’nin Yeniden İnşasına Disiplinler-Arası Bir Akademik Katkı

Şafak AYKAÇ, Sema BAYRAKTAR, Demet BOLAT

KÜNYE

ISBN : 978-625-99069-1-1
Yayınlayan : BİRARADA
Yayın No : 02
Son Okuma : Sema Bayraktar ve Filiz Arıöz
Grafik Tasarım : Sebahat Demirel Akkaya
Yayın Tarihi : 2024

İÇİNDEKİLER
I. BÖLÜM: Araştırmanın Arka Planı ve Metodolojisi
II. BÖLÜM: Deprem Öncesi Yaşama Dair Anlatılar, Hatırlananlar ve Mitler: “Defne, Cennet Gibi Bir Yer”
2.1. Toplumsal/Kültürel Yaşama Dair Anlatılar: “Komşun Açken Tok Yatmayacaksın”
2.2. Mekana Dair Anlatılar: “Nereye Gitsek Kendimizi Misafir Gibi Hissediyoruz.”
2.3. Ekonomik Yaşama Dair Anlatılar: “Ya Öğretmen Olacaksın Ya Hemşire Olacaksın Ya Doktor”
2.4. Yönetimsel Sorunlar: “O Bulutlar Bu Yağmurları Getirdi.”
III. BÖLÜM: Bir Kentin Topyekûn Yıkımı
3.1. Mekânsal ve Kentsel Yıkım
3.1.1. Yok Olan Kent Coğrafyası: “Doğup Büyüdüğüm Evi Bulmak İçin Gittim Şehir
Merkezine. Bütün Yapıları Kaldırmışlar, Bulamadım!”
3.1.2. Kentin Yok Olan Altyapısı: “Bir Şehri Bu Hale Getirmek İçin Üç Ay Bombalamak Lazım”
3.1.3. Yıkımın Üzerinden Yükselen Bir Birikim ve Yağma Stratejisi: “Yıkım Şirketleri Hunharca Dalmışlar”
3.2. Yaşamsal Yıkım
3.2.1. Barınma Sorunu: “Cumhurbaşkanı Çadırda Kimse Kalmadı Diyeli Kaç Ay Oldu. Ama Biz Hala Çadırlarda Yaşıyoruz ve Cadde Üzerindeyiz.”
3.2.2. Halk Sağlığı, Sağlık Hizmetlerine Erişim ve Asbest ve Toz Sorunu: “Şu An İnsanları Depremden Değilse Bile Şu Yıkımdan Öldürecekler”
3.2.3. İşsizlik, Yoksulluk ve Yoksunluk: “İnsanlar Nasıl Yaşayacak? Çalışacak Durumları Yok. Gidecek Yerleri Yok. İş İmkanları Yok. Dümdüz Bir Şehir.”
3.2.4. Eğitim Alanındaki Sorunlar: “Her Yönden Eksiğiz Şu An”
3.2.5. Kültürel Yıkım ve Bir Hafızanın Yok Oluşu: “Benim Çocukluğum Gitti. Genç Kızlığım, Büyüdüğüm Şehir Gitti. Ya Her Şeyden Önce Antakya Öldü”
3.3. Göç Deneyimleri ve Geri Dönüşler: “Biz Her Kültürü Taşıyoruz da Bizi Taşıyamıyor Kimse”
3.4. Konteyner Kent Deneyimleri: “Benim Evim En Merkezi Yerdeydi. Ben Orayı Bırakıp da Buraya Gelmeyi İstemezdim. Mecburiyetten Geldim. Çünkü Orada Yaşam Yok.”
IV. BÖLÜM: Tetiklenen Travmalar ve Kolektif Duygulanımlar
4.1. Deprem Travması ve Korkular: “Yani Rüyamızda Görüyoruz”
4.2. Kolektif Bellek ve Gelecek/Etno-Dinsel Travmalar ve Kaygılar: “…Sen Alevi Olamazsın Senin Kuyruğun Yok”
4.3. Terk Edilmişlik Hissi, Görmezden Gelinme ve Kamu Otoritelerinin Erişilmezliği: “Yani Bizi Sahipsiz Bıraktılar.”
4.4. Belirsizlik, Çaresizlik ve Öfke: “Türkiye’de Yaşamak Bir Genç İçin Karanlığa Giden Yolda Sürüklenir Gibiydi, Şimdi O Karanlık Ekstradan Tozlarla, Bulutlarla, Taşlarla Kaplanmış Durumda.”
V. BÖLÜM: Defne’nin Yeniden İnşası: Talepler ve Umutlar ile Mülksüzleştirme ve Direnişler Arasında Çekişmeli Bir Süreç
5.1. Yeniden İnşa Sürecinde Sorumlular, Çelişkiler ve Siyasi Rekabet
5.1.1. Nesnel ve Akılcı Bir Devlet Pratiğine Davet: “Devlet Dışında Kimse Kaldırmaz”
5.1.2. Partiler-üstülük Talebi: “Bence Biraz Siyaset Yapılıyor”
5.1.3. Yerel Yönetimlere Yönelik Eleştiriler ve Savunmalar: “Bizim Oyumuzu Çantada Keklik Görüyorlar”
5.2. Yeniden İnşa Sürecine Dair Talepler ve Beklentiler
5.2.1. Yerinde Dönüşüm Talebi: “Yani Ben Öleceksem de Burada Gömülmeyi İstiyorum, Bilmem Anlatabildim mi?”
5.2.2. Kentsel Dokunun Korunması Talebi ve Ötesi: “Çan, Ezan, Hazzan”
5.2.3. Afet Bölgesi İlanı Talebi ve Ötesi: “Biz Diğer Yurttaşlardan Daha Kıymetli Değiliz, Ama Biz Mağdur Olduğumuz İçin Devletin Bize Daha Güzel, Daha Olumlu Bir Gözle Bakması Lazım”
5.3. Mülksüzleştirme Pratikleri ve Direnişler: “Devlet Bana Sattı Senin Evini”
5.3.1. Mülksüzleştirici Deprem Ekonomisi Rejimine Karşı Bir Direniş: “Ma Rıhna
Nıhna Hon (Gitmedik Buradayız)”
5.4. Yeniden İnşaya Dair Sivil Çabalar
VI. BÖLÜM: Sonuç ve Öneriler


İNDİR – OKU