BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri: Akademik Okur-Yazarlık: Akademik Metin Türleri ve Okuma-Yazma Pratiği

984

Akademik metin okumak neden sıkıcı ve zordur? Neden kendimizi “yetersiz” hissetmemize sebep olur bu metinler? Bu engeli nasıl aşarız?

Yazmak… Daha da fenası yazmaya başlamak ve bitirmek değil mi? Ne yapıyoruz veya yapmıyoruz ki yazarken tıkanıyoruz? “Yazma sıkıntısını” nasıl aşarız?

Bu atölye önerisini geliştirirken aklımda hem kendi okuma-yazma deneyimim hem de yıllar boyu lisansüstü düzeyde danışmanlıklarını yaptığım öğrencilerimin deneyimleri yol gösterici oldu. Aylarca süren bir türlü yazmaya başlamama durumu, tam ilerliyorum derken birden ortaya çıkan tıkanmalar… “Okuduğumu bir türlü anlamıyorum, herhalde yeterince zeki değilim” diye düşündürten karmaşık metinlerin içinden çıkmak için her birimiz için son derece güven kırıcı olan o bitmek tükenmek bilmeyen çabalar…

İşte bu atölyenin amacı, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki katılımcılarla birlikte, yukarıda sıraladığım sorular eşliğinde her akademisyenin veya akademisyen adayının başına gelebilecek bu sorunlarla baş etmenin yollarını bulabilmek ve aynı zamanda eleştirel bir okur-yazarlık geliştirmektir.  Atölye, katılımcıların, akademik ilgileri çerçevesinde, tez, kitap, makale, bildiri, poster bildiri, kitap eleştirisi gibi türlerde yazma becerilerini sorun odaklı bir yaklaşımla geliştirmeyi hedeflemektedir. Atölye boyunca katılımcılar, akademik retorikten kaçınarak sorumlu ve eleştirel bir yazma tarzını benimseyebilmeleri, lisansüstü düzeyde gereken eleştirel okuma -yazma becerilerini iyileştirebilmeleri için yazma, düzeltme ve yeniden yazma uygulamaları yapmaya teşvik edilecektir. Yazma çok aşamalı ve çok unsurlu bir süreçtir; akademik ortamda ve bağlamda yazmanın öğrenilmesi bu sürecin başlangıcıdır. Aynı biçimde bir akademik metnin okunması ve tartışılabilmesi de çok katmanlı bir yaklaşımı gerektirir. Atölyede birlikte oluşturacağımız katılımcı, eleştirel öğrenme ortamı, katılımcıların özellikle sosyal bilim disiplinlerinin geleneklerini ve gerekirliklerini sosyalleşirken tanımalarını sağlayacaktır. 

NUR BETÜL ÇELİK
Atölye Yürütücüsünün/ Yürütücülerinin Bilgileri:
1996 yılında İngiltere Essex Üniversitesi, Siyaset Bilimi bölümünde, “Ideology and Discourse Analysis” programında doktora çalışmamı tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde yardımcı doçent olarak ders vermeye başladım. Akademisyenler olarak acil barış isteğini dile getirdiğimiz dilekçeyi imzaladığım için 2017 yılında Şubat KHK’sı ile kamu görevinden uzaklaştırıldım. Üniversiteden KHK ekli listesinde adım yayımlanarak atıldığım sırada profesördüm. Siyasal Düşünceler ve Rejimler, Siyaset Bilimi, Bilim Felsefesi, Söylem Kuramları, İdeoloji Kuramları ve Analizi, Feminist Epistemoloji ve Metodoloji alanlarında dersler verdim. Şu anda BİRARADA ve ADA üyesi olarak daha çok sivil toplum alanında çalışıyorum.


Online KayıtOnline Kayıt


BİRARADA Enstitüsü 2023-2024 Kış Atölyeleri:
Akademik Metin Türleri ve Okuma-Yazma Pratiği

NUR BETÜL ÇELİK

13 Ekim 2023’den itibaren 12 hafta – 24 saat
Cuma Saat 15.00-17.00 – yüzyüze katılım 10 kişi ile sınırlıdır