Kanun Hükmünde Kararnameler ile üniversitelerden uzaklaştırılan akademisyenler, 2016 yılından itibaren Ankara, Eskişehir, Kocaeli, İzmir, Antalya ve Mersin’de Dayanışma Akademilerini kurdular. 2017 yılının Mart ayından sonra da dernekleşme kararı aldılar ve geçtiğimiz yıl BirAraDa (Bilim, Sanat, Eğitim, Araştırma ve Dayanışma) Derneği’ni faaliyete geçirdiler.

Kadıköy’de hizmet veren dernek, tüm dayanışma akademilerinin çatı derneği olarak hizmet veriyor. BirAraDa Derneği’nin kurucularıyla derneğin kuruluş amacını ve çalışmaları hakkında konuştuk.

“SEMİNERLER DÜZENLENİYOR”

Derneğinizin kurulma amacı neydi. Yani sizi bu amaca yönelten sebepler nelerdi?

İki yılı aşkın süredir dayanışma akademileri ile birlikte yürütülen çalışmalar kuşkusuz hepimize yeni umutlar veren ve baskı ve şiddetin arttığı dönemlerden geçerken bizleri güçlendiren bir zemin oluşturdu. Dayanışma akademilerinin mevcut akademik kurumların dayattığı ilişki biçimlerine karşı kolektif ve eşitler arası ilişkiyi temel alan arayışları sürüyor. BirAraDa Derneği’nin kurulmasındaki temel ihtiyaç tüm dayanışma akademileri arasındaki iletişim ve koordinasyonu sağlamaktır.

Kaç üyeniz var?

Farklı disiplinlerden gelen toplam 129 üyemiz var.

Dernekte ne tür çalışmalar yapıyorsunuz?

Derneğimizin faaliyetleri içerisinde seminerler ve atölye çalışmaları düzenlemek, amacı doğrultusunda projeler hazırlamak yer alıyor. Derneğimizde aktif olan dört çalışma grubu bulunuyor. Bunlar Toplumsal Cinsiyet, Gezici Akademi, Süreli Yayın ve Başka Bir Akademi Çalışma Grupları. Her bir çalışma grubu yaptığı düzenli toplantılarla hem belirledikleri konularda araştırmalar yapıp tartışmalar yürütüyor hem de yapılacak etkinlikleri planlıyor. Ayrıca dernek bünyesinde faaliyet sürdüren “Ekofeminizm Okuma Grubu” ve Kampüssüzler Dayanışma Akademisi’nin Okuma Grubu çalışmaları da devam ediyor.

ONLARCA KİŞİ FAYDALANDI

Derneğinize herkes katılabiliyor mu?

Seminer ve atölye çalışmalarımız herkese açık.

Şu ana kadar bu etkinliklerden kaç kişi faydalandı?

Dernek bünyesinde düzenlediğimiz etkinliklerden 150 kişi faydalandı.

İlerleyen dönemlerde neler yapmayı planlıyorsunuz?

Çalışma ve okuma grupları çalışmalarına devam edecek. Hafta sonu seminerlerimiz ve ilkini İstanbul’da devamını ise farklı illerde farklı katılımcılarla ve farklı konularda gerçekleştirmeyi düşündüğümüz Gezici Akademi atölye çalışmaları planladık. Geçen dönem başvurusunu yaptığımız projelerimizin kabulü halinde bu projelerde disiplinler arası çalışmalar yürüteceğiz. Başka Bir Akademi fikrini dernekte yapacağımız atölyelerle geliştirmeye ve olgunlaştırmaya çabalayacağız. Ayrıca geçen dönem Kadıköy Belediye’si ile başlayan iletişimimizi devam ettirecek ve her biri alanlarında uzman toplumsal sorunlara duyarlı akademisyenler olarak Kadıköy Belediyesi ve İBB ile toplumsal projelerde birlikte çalışmanın yollarını arayacağız. Amaçlarımız doğrultusunda farklı STK’lar ile de iletişimlerimizi geliştirerek birlikte çalışmalar yapmayı planlıyoruz.

Son olarak neler söylemek istersiniz? 

Derneğimiz aracılığıyla önemli toplumsal sorunların çözümüne farklı uzmanlık alanlarında, farklı disiplinlerden akademisyenler olarak BirAraDa disiplinler üstü bilgiyi üreterek bu yolla mevcut üniversitelerde gerçekleştirme fırsatı bulamadığımız toplum-akademi ilişkisinin kurulabilmesine katkı vermeyi amaçlıyoruz.

Sosyal medyadan takip edebilirsiniz

Çoğunluğunu siyaset ve sosyal bilimci akademisyenin oluşturduğu BirAraDa Derneği Caferağa Mahallesi Neşet Ömer Sokak’ta faaliyetlerine devam ediyor. Toplum ve doğa yararına eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmeyi amaç edinen derneğin çalışmalarını ve atölyelerini sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

https://twitter.com/DaDernek

https://www.instagram.com/bir_ara_da/

https://www.facebook.com/bir.arada.39

[email protected]

Kaynak