BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Çocuklarla Drama ve Scratch Atölyesi

934

Bu atölyeler yaratıcı drama disipliniyle Scratch programlama dilini bir araya getiren bir öğrenme sürecidir. Bu bağlamda kodlamanın temel prensiplerini dramanın esnek yapısı içerisinde oyun ve canlandırmalar yoluyla çocuklara kazandırmak bu atölyeler sürecinin temel odağıdır. Ek olarak katılımcılar bu atölyeler kapsamında toplumsal bir sorunun Scratch üzerinden analitik düzlemde, drama yoluyla da disiplinlerarası bir boyutta nasıl ele alındığını deneyimler. Atölye 10-14 yaşındaki çocuklara yöneliktir. Atölye, BİRARADA Derneği’nin mekânında yüz yüze yapılacaktır.

These workshops are a learning process that combines the discipline of creative drama with the Scratch programming language. In this context, the main focus of these workshops is to bring the basic principles of coding to children through child play and animation within the flexible structure of drama. In addition, within the scope of these workshops, the participants experience how a social problem is handled on an analytical level through Scratch and on an interdisciplinary dimension through drama.

Atölye Adı: Çocuklarla Drama ve Scratch Atölyesi

A
tölye Yürütücüsü: Bora Arlı | tel: +90 (536) 632 72 66 | e-posta: [email protected] Uzunca bir süredir okullarda drama eğitmeni olarak çalışıyor. Bunun yanında çocuklarla doğada oyun atölyeleri düzenliyor.

Atölyenin Başlama Tarihi ve Süresi
: 11.02.2023 – 18.02.2023 – 25.02.2023 – 04.03.2023 Toplamda sekiz saatlik dört atölye planlanmaktadır. Her bir atölye 120 dk.’dan oluşur. Saat: 13.00-15.00


Online Kayıt

Online Kayıt


BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri:
Çocuklarla Drama ve Scratch Atölyesi