Covid-19 Sürecinde İktidar, Gözetim ve Direniş Pratikleri

1520

Atölyenin amacı

”Covid-19 Sürecinde İktidar, Gözetim ve Direniş Pratikleri” isimli atölyemizde, Covid-19 pandemisi süresince devletlerin otoriterleşmesi ve yurttaşların yaşadığı hak ihlalleri üzerine katılımcılarla birlikte düşünmek amaçlanmaktadır. Bu çerçevede Covid-19 pandemisi sürerken Türkiye’de ve dünyada iktidar pratikleri ve devletlerin otoriterleşmesi ele alınacaktır. Ayrıca yine bu süreçte otoriterleşme eğilimlerine paralel olarak gelişen direnme biçimleri de tartışılacaktır.

Atölyenin yürütücüsü

Gülcan Ergün