Ekosistemdeki Yerimiz; Covid-19 Pandemisi’ni Geçmişte Yaşanan Krizler Üzerinden Değerlendirmek

426

Atölyenin amacı

Bu atölyenin amacı, insanın geçmişten bugüne yaşanan ve gelecekte yaşanması muhtemel olan ekolojik krizlerdeki rolünü tartışmaya açmaktır. Bu atölye sürecinde, insanın ekosistem içindeki yerinin ve etkilerinin neler olduğu evrimin bize öğrettikleri üzerinden tartışılacak. Geçmişte yaşanmış krizler ve topluma yansımaları üzerinde durulacak. Bu krizlerden çıkışta bilimin etkisi nasıl olmuştur. Şimdi yaşanan Covid-19 Kriz’i/Pandemi’si bize neler söylemektedir. Bilimin ve teknolojinin ulaştığı bu noktaya rağmen neden krizin çözümü zaman almaktadır. Gelecekte yaşanması sürpriz olmayacak krizler bugünden önlenebilir mi? ‘’Bilim ve teknolojiyi ekolojik felaketlerin baş sorumlusu görüp, sonra soruna çözümü bilimsel çalışmalardan beklemek’’ bu bakış açısının altında yatan nedenler nelerdir? 21.Yüzyıl’da bilim karşıtlığı neden taraftar bulmaktadır. Toplumun bilim okur yazarı olmasının önemi nedir? gibi sorular çerçevesinde değerlendirmelere yapılacaktır.

Atölyenin yürütücüleri

Duygu Abbasoğlu, Filiz Arıöz