İlkelerimiz

Dernek kendini eleştirel, disiplinler ötesi, bütünsel bilgi üretimini temel alan; bilgiye kolay ve eşit olanaklarla ulaşılmasını, akademik özgürlüklerin her koşulda korunmasını ve desteklenmesini amaçlayan bağımsız bir örgüt olarak tanımlar. Bu bağlamda Dernek tüm çalışmalarında aşağıdaki değer ve ilkeleri benimser ve bütün üyelerinin  bunları savunmasını ve uygulamasını bekler:

  • Cinsiyete ve cinsel yönelime dayalı, etnik, sınıfsal, inançsal, yaşla ve engellilikle ilgili her türlü ayrımcılık ve şiddet karşıtlığı
  • Laiklik, Eşitlikçilik, Özgürlükçülük
  • İfade özgürlüğü
  • Yatay örgütlenme
  • Dayanışmacılık
  • Çoğulculuk ve Katılımcılık
  • Şeffaflık ve Hesap Verebilirlik