Esra Akbalık

608

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nden mezun olduktan sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimari Tasarım Anabilim Dalı’nda devam ettiği yüksel lisans eğitimini “Tüketim Kültürü Etkisinde Değişen Kentsel Yaşam Biçimleri ve Küresel Kentler: İstanbul Örneği” başlıklı teziyle tamamladı. Yaklaşık sekiz yıl boyunca, çeşitli ofislerde profesyonel mimar olarak çalıştı. 2017 yılında “Küresel Coğrafyalarda Mimarlık Nesneleri ve Yıldız Mimarlar” başlıklı doktora tezini tamamladı. Maltepe Üniversitesi ve Okan Üniversitesi’nde öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev aldı. Halen Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde doktor öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yayın organı olan Mimari.ist’in yayın kurulu üyesidir. Mimarlıkta söylem, mekân üretimi dinamikleri ve kamusallık, mesleki ilgi alanlarıdır.

After graduating from Yıldız Technical University, Department of Architecture, she completed her master’s degree in Istanbul Technical University, Architectural Design Programme with her thesis titled “Global Cities and Change of Urban Life Styles within the Consumption Culture: Istanbul”. For about eight years, she worked as a professional architect in various offices. In 2017, she completed her doctoral thesis titled “Architectural Artefacts and Starchitects in Global Geographies”. She worked as lecturer at Maltepe University and Okan University. She is still working as assistant professor at Doğuş University, Department of Architecture. She is a member of the editorial board of Mimari.ist, the publication organ of the Chamber of Architects, Istanbul Metropolitan Branch. Discourse in architecture, dynamics of space production and publicity are her professional interests.