Esra Ergüzeloğlu

1102

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun olduktan sonra “yönetim bilimi” alanında Mersin Üniversitesi’nde yüksek lisans, Ankara Üniversitesi’nde doktora çalışmalarını tamamladı. 2014’de TÜBİTAK Bursu ile Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer’de doktora sonrası araştırma yaptı. Mersin Üniversitesi’nde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışırken 2018 yılında 20 yıllık akademik hayatına 701 sayılı KHK ile son verildi. Bağımsız araştırmacı olarak çalışmaktadır. Adalet yönetimi, bürokrasi, insan hakları, planlama, devletçilik alanında akademik çalışmaları vardır. Ekoloji, kadın, çocuk ve engelli hakları alanında aktivizme destek vermektedir.

After graduating from Abant İzzet Baysal University, Department of Public Administration, she completed her master’s degree at Mersin University and her doctorate studies at Ankara University in the field of “management science”. In 2014, she did post-doctoral research at Deutschen Forschungsinstitut für öffentliche Verwaltung Speyer with a TÜBİTAK scholarship. At Mersin University, Dr. While working as a faculty member, her 20-year academic life was ended in 2018 with the Decree No. 701. She works as an independent researcher. She has academic studies in the fields of justice administration, bureaucracy, human rights, planning and statism. Ecology supports activism in the field of women’s, children’s and disabled rights.