BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri: Feminist Biyografi

882

Bu atölye, feminist araştırma tekniklerinden biri olan yaşam öyküsüne odaklanarak kadınların yaşam öykülerinin toplumsal, politik ve kültürel yönlerini inceler. İlk iki hafta boyunca kaynaklarda belirtilen kitaplar, atölye yürütücüsünün derslerdeki anlatımının eşliğinde okunacaktır. Üçüncü haftadan itibaren katılımcılar kendi seçtikleri biyografileri, derste seçme nedenlerini açıklayarak tartışacaklardır. Sonraki haftalarda belirlenen bir sunuş takvimi doğrultusunda her katılımcının seçtiği ve sunduğu biyografiler, atölye yürütücüsünün değerlendirmeleri ve diğer katılımcıların fikirleriyle tartışılacaktır.

Bu atölye 19 Ocak 2023 tarihinde başlayarak 10 haftalık interaktif atölye olarak düşünülmüştür. Aktif ve düzenli katılımcı sayısı 10 ile sınırlıdır.

Atölye Adı: Feminist Biyografi
Atölye Yürütücüsü: Eser Köker
Süre: 10 hafta, online

Atölye Tarihleri:

19-26 Ocak 2023
2-9-16-23 Şubat 2023
2-9-16-23 Mart 2023
Perşembe, 19:00-21:00


Online Kayıt

Online Kayıt


BİRARADA Enstitüsü Kış Atölyeleri:
Akademik Eğitimde Dijitalleşme Atölyesi